Математика

Функція від функції (складна функція)

0 коментарів

 Величина у називається функцією від функції, або складною функцією, якщо вона розглядається як функція деякої (допоміжної) змінної величини u яка в свою чергу залежить від аргументу х. Сказане можна представити...

Степенева функція

0 коментарів

 Функції у = ах, у = ax2, у = а/х - є приватними видами степеневої функції при n = 1, n = 2, n = -1.

Так як нульова ступінь...

Способи задання функцій

0 коментарів

 Функція є заданою, інакше кажучи, відомою, якщо для кожного значення можливого числа аргументів можна дізнатися відповідне значення функції. Найбільш поширені три способи завдання функції: табличний, графічний, аналітичний, існують ще словесний...

Проміжки монотонності функцій

0 коментарів

Проміжки монотонності функції y = f (x) - це такі інтервали значень аргументу х, при яких функція y = f (x) зростає або убуває.

Для визначення проміжків монотонності функції f(x)...

Показникова функція

0 коментарів

 Показовою називається функція у = ах, в якій а – це постійне позитивне число.

Число а необхідно брати позитивним тому, що при а < 0 величини  не були б...

Область визначення функції: визначення, приклади

0 коментарів

 Область визначення функції f(x) – це сукупність усіх можливих (у необхідних межах значень, які може приймати аргумент х.

При цьому значення х, яке не входить в означену сукупність, не відповідає...

Необхідні критерії екстремуму

0 коментарів

 Необхідні критерії екстремуму формулюються в умовах:

Коли у функції y = f (x) є екстремум в точці x0, то відповідна похідна f` (x0) дорівнює нулю або відсутня.

Коли в обраній...

Найбільше і найменше значення функції

0 коментарів

 Коли функція y = f (x), визначена на проміжку X, і досягає на ньому свого найбільшого (найменшого) значення, то існує така точка c належить цьому проміжку, що для всіх х...

Монотонність функції

0 коментарів

 Функція монотонна на деякому проміжку, коли вона зростає або убуває на обраному інтервалі. Тобто монотонність функції можна тлумачити дослівно – як її одноманітність.

Функція зростає на проміжку, коли для будь-якої...

Логарифмічна функція: визначення

0 коментарів

 Логарифмічною функція представлена у вигляді у = logax, при цьому а постійне позитивне число, яке не дорівнює одиниці. Число а має бути вибрано позитивним оскільки при а < 0 величини...