Математика

Число Пі

0 коментарів

Значення числа Число «Пі» (вимовляється «пі») — математична константа, рівна відношенню

довжини кола до довжини її діаметру, воно виражається нескінченною десятковим дробом. 

Позначається буквою грецького алфавіту «пі». Стара назва —...

Екстремум функції

0 коментарів

 Точку х0 позначають як точку локального максимуму функції f (x), коли є певного роду околиця зазначеної точки, де до всієї сукупності х з цієї околиці застосовується: f (x) ≤ f...

Функція від функції (складна функція)

0 коментарів

 Величина у називається функцією від функції, або складною функцією, якщо вона розглядається як функція деякої (допоміжної) змінної величини u яка в свою чергу залежить від аргументу х. Сказане можна представити...

Степенева функція

0 коментарів

 Функції у = ах, у = ax2, у = а/х - є приватними видами степеневої функції при n = 1, n = 2, n = -1.

Так як нульова ступінь...

Способи задання функцій

0 коментарів

 Функція є заданою, інакше кажучи, відомою, якщо для кожного значення можливого числа аргументів можна дізнатися відповідне значення функції. Найбільш поширені три способи завдання функції: табличний, графічний, аналітичний, існують ще словесний...

Проміжки монотонності функцій

0 коментарів

 Проміжки монотонності функції y = f (x) - це такі інтервали значень аргументу х, при яких функція y = f (x) зростає або убуває.

Для визначення проміжків монотонності функції f(x)...

Показникова функція

0 коментарів

 Показовою називається функція у = ах, в якій а – це постійне позитивне число.

Число а необхідно брати позитивним тому, що при а < 0 величини  не були б...

Область визначення функції: визначення, приклади

0 коментарів

 Область визначення функції f(x) – це сукупність усіх можливих (у необхідних межах значень, які може приймати аргумент х.

При цьому значення х, яке не входить в означену сукупність, не відповідає...

Необхідні критерії екстремуму

0 коментарів

 Необхідні критерії екстремуму формулюються в умовах:

Коли у функції y = f (x) є екстремум в точці x0, то відповідна похідна f` (x0) дорівнює нулю або відсутня.

Коли в обраній...

Найбільше і найменше значення функції

0 коментарів

 Коли функція y = f (x), визначена на проміжку X, і досягає на ньому свого найбільшого (найменшого) значення, то існує така точка c належить цьому проміжку, що для всіх х...