Вартісні показнику обсягу продукції

Якщо номенклатура продукції, що випускається підприємством широка, то зручніше висловлювати її обсяг в грошових одиницях. Для цього використовуються такі вартісні показники обсягу виробництва продукції:

 • товарна продукція;
 • валова продукція;
 • реалізована продукція;
 • чиста продукція.

Товарна продукція (ТП) – це вартість готової продукції, призначеної для реалізації споживачам.

До складу товарної продукції підприємства входять:

 • готові товари (роботи, послуги), призначені для реалізації;
 • напівфабрикати власного виробництва, призначені для відпустки на сторону;
 • продукція допоміжних цехів і підсобних господарств, призначена для відпустки на сторону (наприклад, тепло або електроенергія);
 • інструмент і оснащення, виготовлені на підприємстві, але призначені для відпустки на сторону, або зарахування в основні засоби самого підприємства;
 • роботи промислового характеру (капітальний ремонт основних засобів підприємства або роботи подібного роду, виконані на замовлення з боку).

При цьому у вартість товарної продукції не входять:

 • шлюб, навіть в разі його реалізації на сторону (наприклад, зі знижкою);
 • нестандартна продукція;
 • відходи виробництва (тирса, обрізки та ін.);
 • НДДКР (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи);
 • будівельні роботи;
 • робота власного транспорту підприємства за замовленнями з боку.

Валова продукція (ВП) – це вартість усіх видів продукції, виробленої підприємством.

Реалізована продукція (РП) – це вартість продукції відпущеної покупцям і оплаченої ними в звітному періоді.

Синонімами реалізованої продукції підприємства є терміни: «обсяг продажів», «обсяг реалізації», «виручка», «товарообіг».

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Opt-in маркетинг