Маркетинг

FMCG (ЕфЕмСіДжі)

0 коментарів
FMCG - від англійського fast moving consumer goods (швидко обертаються споживчі товари). Швидко обертаються споживчі товари (товари сегмента FMCG) - це товари, які купуються приватними особами для приватного споживання, що...

УФ-лак

0 коментарів
УФ-лак (UV-лак) в поліграфії - це нанесення спеціального лаку з метою надання друкованої продукції глянцю. УФ-лакування є одним з етапів післядрукарської підготовки поліграфічної продукції. Поширення УФ-лаку обумовлено унікальними візуальними перевагами,...

УТП (unique selling proposition, USP)

0 коментарів
УТП (unique selling proposition, USP) - унікальна торгова пропозиція. УТП - концепція, розроблена Россером Рівзом, одним із засновників рекламного агентства Ted Bates, яка стверджує, що реклама повинна пропонувати споживачеві логічні...

Стійкість асортименту

0 коментарів
Стійкість асортименту - це показник, що характеризує коливання його повноти і широти протягом певного проміжку часу. Стійкість асортименту (стабільність асортименту) характеризує постійна наявність товару відповідного виду (різновиду) у продажу. Коефіцієнт...

Стійка конкурентна перевага

0 коментарів
Стійка конкурентна перевага (СКП) - це стійка в часі цінність, значимість, створювана компанією для своїх споживачів, в рамках єдиної ринкової, заснованої на особливому поєднанні ресурсів і здібностей стратегії, яку не може...

Послуга

0 коментарів
Послуга - об'єкт продажу у вигляді дії, вигоди або задоволення потреби. Послуги - деякі дії, що приносять людині переваги або корисний результат. Послуги поділяються на: матеріальна послуга; нематеріальна послуга. Матеріальна...

Засвоєння (learning)

0 коментарів
Засвоєння (learning) - один з психологічних факторів купівельної поведінки, характеризує зміни в поведінці індивідів на основі придбаного ними досвіду. На засвоєння значний вплив мають: внутрішні спонукальні мотиви покупців; підказки (cue) інших;...

Рівень конверсії

0 коментарів
Рівень конверсії (conversion rate) - це процентне співвідношення відвідувачів магазину, сайту, маркетингового заходу, які вчинили вибір, здійснили покупку, до загальної кількості всіх відвідувачів. Конверсія в продажах - співвідношення покупців (магазину,...

Рівень каналу

0 коментарів
Рівень каналу (channel level) - фірма-посередник (декілька фірм), що є одним з членів каналу розподілу і виконує певну роботу з наближення, просування та популяризації продукту або безпосередньо бере участь у...

Рівень запасів (inventory level)

0 коментарів
Рівень запасів (inventory level) - в маркетингу і логістики обсяг готової продукції на складі компанії, який фірма зобов'язана мати для якісного задоволення споживачів. Рівень запасів, який фірма повинна тримати на...