Маркетинг

Стійкість асортименту

0 коментарів
Стійкість асортименту - це показник, що характеризує коливання його повноти і широти протягом певного проміжку часу. Стійкість асортименту (стабільність асортименту) характеризує постійна наявність товару відповідного виду (різновиду) у продажу. Коефіцієнт...

Стійка конкурентна перевага

0 коментарів
Стійка конкурентна перевага (СКП) - це стійка в часі цінність, значимість, створювана компанією для своїх споживачів, в рамках єдиної ринкової, заснованої на особливому поєднанні ресурсів і здібностей стратегії, яку не може...

Послуга

0 коментарів
Послуга - об'єкт продажу у вигляді дії, вигоди або задоволення потреби. Послуги - деякі дії, що приносять людині переваги або корисний результат. Послуги поділяються на: матеріальна послуга; нематеріальна послуга. Матеріальна...

Засвоєння (learning)

0 коментарів
Засвоєння (learning) - один з психологічних факторів купівельної поведінки, характеризує зміни в поведінці індивідів на основі придбаного ними досвіду. На засвоєння значний вплив мають: внутрішні спонукальні мотиви покупців; підказки (cue) інших;...

Рівень конверсії

0 коментарів
Рівень конверсії (conversion rate) - це процентне співвідношення відвідувачів магазину, сайту, маркетингового заходу, які вчинили вибір, здійснили покупку, до загальної кількості всіх відвідувачів. Конверсія в продажах - співвідношення покупців (магазину,...

Рівень каналу

0 коментарів
Рівень каналу (channel level) - фірма-посередник (декілька фірм), що є одним з членів каналу розподілу і виконує певну роботу з наближення, просування та популяризації продукту або безпосередньо бере участь у...

Рівень запасів (inventory level)

0 коментарів
Рівень запасів (inventory level) - в маркетингу і логістики обсяг готової продукції на складі компанії, який фірма зобов'язана мати для якісного задоволення споживачів. Рівень запасів, який фірма повинна тримати на...

Управління продажами

0 коментарів
Управління продажами - менеджмент забезпечення виконання тактичних маркетингових завдань, що відносяться до продажів товарів і послуг. Управління продажами на увазі Постанову тактичних цілей продажів, формування та контроль виконання поточного плану...

Управління маркетингом

0 коментарів
Управління маркетингом - це аналіз ринкового середовища та внутрішніх можливостей компанії, планування, втілення в життя і контроль за проведенням заходів заради досягнення бізнес-завдань компанії (отримання прибутку, зростання обсягу продажів, збільшення...

Управління брендом

0 коментарів
Управління брендом (brand management, управління маркою) - це комплексний регулярний менеджмент побудови і поліпшення бренду, який здійснюється на всіх етапах його розвитку. Управління брендом - виділення бренду в самостійний об'єкт...