Маркетинг

Коефіцієнт оборотності і оборотність оборотних коштів

0 коментарів

Ефективність використання оборотних коштів і їх стан можуть бути проаналізовані за допомогою таких показників як коефіцієнт оборотності (коефіцієнт оборотних коштів) і оборотність.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб.) - величина, що...

Оптимальна величина оборотних коштів

0 коментарів

Один з найважливіших питань - це визначення оптимальної величини оборотних коштів, наприклад обсягу складських запасів. Щоб знайти оптимальну забезпеченість оборотними засобами підприємства використовуються спеціальні методи (ABC-аналіз, модель Уїлсона і ін.)....

Методи звітності оборотних коштів в виробництво

0 коментарів

Списати оборотні кошти підприємства у виробництво можна різними способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Основні методи:

Метод FIFO (від англ. «First In First Out» - «першим прийшов,...

Джерела формування оборотних коштів підприємства

0 коментарів

Всі джерела оборотних коштів підприємства можна поділити на три великі групи:

Власні оборотні кошти - їх розмір підприємство встановлює самостійно. Це мінімальний розмір запасів і грошових коштів, достатній для нормального...

Оборотні кошти: склад і роль в виробництві

0 коментарів

Оборотні кошти - це грошові кошти підприємства, авансовані у фонди обігу та оборотні виробничі фонди.

Оборотні кошти - це вартісна оцінка фондів обігу і оборотних виробничих фондів.

Головна мета оборотних...

Грошова маса і грошові агрегати

0 коментарів

Важливе поняття в економічній теорії - грошова маса, без засвоєння якого неможливо зрозуміти роботу грошей в ринковій системі.

Грошова маса - це сукупність готівкових та безготівкових платіжних засобів, що забезпечують...

Основні функції грошей

0 коментарів

Сутність грошей проявляється найбільш повно в єдності їх функцій. Можна виділити наступні основні функції грошей:

Гроші, як міра вартості - гроші дозволяють вимірювати вартість товарів. В даному випадку мова йде...

Історія виникнення та розвитку грошей

0 коментарів

Є дві теорії про те, як з'явилися гроші. Перша - гроші з'явилися в результаті угоди між людьми. Друга - гроші з'явилися як підсумок поступового і природного еволюційного процесу.

Спочатку мав...

Поняття грошей, їх види і роль в ринкових відносинах

0 коментарів

У ринковій економіці гроші відіграють величезну роль. Без них неможливий ринковий обмін. Гроші виступають в ролі загального еквівалента, який можна обміняти на будь-який інший товар. При цьому головна властивість грошей...

Переваги і недоліки лінійної організаційної структури

0 коментарів

Як і будь-яка інша організаційна структура управління, лінійна має як плюси, так і мінуси. Вона логічна і чітка, економічна і проста. Але одночасно і недостатньо гнучка, повільно реагує на будь-які...