Маркетинг

Драйвери лояльності клієнтів

0 коментарів
Поняття і види драйверів лояльності

Драйвери лояльності - це основні чинники, які безпосередньо впливають на динаміку емоційної лояльності споживачів і призводять до збільшення або зниження прибутку компанії.

Підвищенню емоційної лояльності...

Історія брендингу

0 коментарів
Походження бренду

Слово «бренд» має древньонорвежське походження. Стародавні вікінги застосовували дієслово «brandr» для клейма худоби та речей домашнього вжитку, яке засвідчувало їх право власності. І донині існують такі регіони, де...

Класифікація видів соціальної реклами

0 коментарів

Поняття «Соціальна реклама» має англійське коріння і походить від англійського словосполучення «Social Advertising», яке означає залучення інтересу до суттєвих проблем або явищ. Соціальна реклама - це один з видів реклами,...

Історія американської реклами

0 коментарів
Американська реклама в XVIII столітті

Американська реклама зобов'язана досвіду англійських представників газет. Завдяки їм в північноамериканських колоніях з'явилися афіші, постери, а пізніше і щотижневі новинні видання. Періодична ж преса починає...

Маркетинг в комерційній діяльності

0 коментарів
Поняття і особливості комерційної діяльності

Комерційна діяльність - це складна і багатоаспектна економічна категорія. Своєю появою вона зобов'язана появі ринку і становленню товарно-грошових відносин. Саме слово «комерція» має латинське коріння...

Рекламоносій — поняття і види

0 коментарів
Поняття і цілі рекламоносія

Рекламоносій - це рекламний інструмент, за допомогою якого відбувається комунікація рекламодавця з кінцевими споживачами. Простими словами, рекламоносій - це будь-який предмет матеріального світу, на поверхню якого...

Самопрезентація лідера

0 коментарів
Поняття і види самопрезентації лідера

Фахівці, зайняті в будь-якій сфері або знаходяться в пошуку роботи, часто стикаються з необхідністю себе представляти серед майбутніх колег, партнерів, клієнтів. Лідери політичних і громадських...

Вартісні показнику обсягу продукції

0 коментарів

Якщо номенклатура продукції, що випускається підприємством широка, то зручніше висловлювати її обсяг в грошових одиницях. Для цього використовуються такі вартісні показники обсягу виробництва продукції:

товарна продукція; валова продукція; реалізована продукція;...

Продукція: види і вартісні показники

0 коментарів

Продукція (output, production) - це результат виробничої або іншої господарської діяльності.

Продукція являє собою сукупність окремих продуктів (речові вироби), послуг (нематеріальна форма і нематеріальний результат) і робіт (нематеріальна форма, але...

Знос і амортизація основних засобів

0 коментарів

В процесі експлуатації основні засоби неминуче зношуються, і як наслідок, втрачають свою вартість.

Знос - це процес втрати об'єктом основних засобів своїх фізичних, моральних та інших характеристик.

Виділяють 4 види...