Коефіцієнт оборотності і оборотність оборотних коштів

Ефективність використання оборотних коштів і їх стан можуть бути проаналізовані за допомогою таких показників як коефіцієнт оборотності (коефіцієнт оборотних коштів) і оборотність.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб.) – величина, що показує, скільки повних обертів зробили оборотні кошти за аналізований період часу.

Розраховується коефіцієнт оборотності оборотних коштів (тавтологія виходить, але що поробиш) як відношення обсягу реалізованої продукції до середньої величини оборотних коштів підприємства за рік. Тобто це величина реалізованої продукції в розрахунку на 1 гривню оборотних коштів:

Коефіцієнт оборотності (формула)

  • де: Коб. – коефіцієнт оборотності оборотних коштів;
  • РП – реалізована продукція за рік (річна виручка від реалізації), руб .;
  • ОБСср.г. – середньорічний залишок оборотних коштів (за балансом), руб.
  • Оборотність (Тоб.) – тривалість одного повного обороту в днях.

Розраховується оборотність оборотних коштів за такою формулою:

Оборотність (формула)

  • де: Тоб. – оборотність оборотних коштів, днів;
  • Тп. – тривалість аналізованого періоду, днів;
  • Коб. – коефіцієнт оборотності оборотних коштів.

Прискорення оборотності дозволяє залучити в оборот додаткові кошти, підвищити віддачу від їх використання, скоротити період між інвестуванням і отриманням прибутку.

Уповільнення оборотності – ознака «заморожування» ресурсів, їх «застою» в запасах, незавершеному виробництві, готової продукції. Супроводжується відволіканням коштів з обороту.

Підведемо підсумки. Оборотні кошти – найважливіший компонент господарської діяльності, без якого просто не можливо виробництво продукції і продаж товарів споживачам. Це своєрідна «кров» в «організмі» підприємства, яка живить його «органи» (цехи, склади, служби). І ефективність оборотних коштів, ефективність їх використання, має великий вплив на економічні результати діяльності компанії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Портфельний аналіз