Грошова маса і грошові агрегати

Важливе поняття в економічній теорії – грошова маса, без засвоєння якого неможливо зрозуміти роботу грошей в ринковій системі.

Грошова маса – це сукупність готівкових та безготівкових платіжних засобів, що забезпечують обіг товарів в економіці країни, які мають приватні особи, організації і держава.

Якщо коротко, грошова маса – це загальна кількість звертаються в економіці грошей (величина пропозиції грошей).

Виміряти величину пропозиції грошей або грошову масу можна за допомогою грошових агрегатів. Система грошових агрегатів кожної країни різна, але підпорядковується трьом ключовим правилам:

  • кожен наступний грошовий агрегат: включає в себе попередній;
  • є менш ліквідним;
  • є більш прибутковим.

Система грошових агрегатів на Заході:

M0 = готівкові гроші, що знаходяться в обігу (монети, банкноти);
M1 = M0 + кошти на поточних рахунках (чекові депозити, депозити до запитання) і дорожні чеки;
M2 = M1 + кошти на ощадних рахунках і невеликі строкові вклади (до $ 100,000);
M3 = M2 + кошти на великих термінових рахунках;
L = M3 + короткострокові державні цінні папери (казначейські векселі).

Відповідно до вищевикладених принципів, M0 – найбільш ліквідний, але найменш прибутковий грошовий агрегат; а L – навпаки, найменш ліквідний, але найбільш прибутковий.

В Україні застосовується наступна система грошових агрегатів (приведена нижче інформація може бути ВЖЕ не точною, або застарілою):

  • M0 = готівка в обігу (монети і банкноти);
  • M1 = M0 + кошти на розрахункових і поточних банківських рахунках, дорожні чеки;
  • M2 = M1 + невеликі ощадні (термінові) банківські вклади;
  • M3 = M2 + великі ощадні скарби, цінні папери уряду, цінні папери банків і компаній.

Також існує поняття «квазігроші» ( «майже гроші»). Квазігроші (QM) – це різниця між величинами грошових агрегатів M2 і M1.

Підводячи підсумки можна сказати, що гроші – найважливіший компонент ринкової економіки, без якого її існування неможливо. Оборот товарів можливий тільки завдяки наявності грошей. При цьому грошова система розвивається і трансформується: від металевих грошей до паперових, від паперових до електронних. Які гроші будуть в майбутньому? Побачимо.

ПОДІЛИТИСЯ: