Маркетинг

Вартісні показнику обсягу продукції

0 коментарів

Якщо номенклатура продукції, що випускається підприємством широка, то зручніше висловлювати її обсяг в грошових одиницях. Для цього використовуються такі вартісні показники обсягу виробництва продукції:

товарна продукція; валова продукція; реалізована продукція;...

Продукція: види і вартісні показники

0 коментарів

Продукція (output, production) - це результат виробничої або іншої господарської діяльності.

Продукція являє собою сукупність окремих продуктів (речові вироби), послуг (нематеріальна форма і нематеріальний результат) і робіт (нематеріальна форма, але...

Знос і амортизація основних засобів

0 коментарів

В процесі експлуатації основні засоби неминуче зношуються, і як наслідок, втрачають свою вартість.

Знос - це процес втрати об'єктом основних засобів своїх фізичних, моральних та інших характеристик.

Виділяють 4 види...

Коефіцієнт оборотності і оборотність оборотних коштів

0 коментарів

Ефективність використання оборотних коштів і їх стан можуть бути проаналізовані за допомогою таких показників як коефіцієнт оборотності (коефіцієнт оборотних коштів) і оборотність.

Коефіцієнт оборотності оборотних коштів (Коб.) - величина, що...

Оптимальна величина оборотних коштів

0 коментарів

Один з найважливіших питань - це визначення оптимальної величини оборотних коштів, наприклад обсягу складських запасів. Щоб знайти оптимальну забезпеченість оборотними засобами підприємства використовуються спеціальні методи (ABC-аналіз, модель Уїлсона і ін.)....

Методи звітності оборотних коштів в виробництво

0 коментарів

Списати оборотні кошти підприємства у виробництво можна різними способами, кожен з яких має свої переваги і недоліки. Основні методи:

Метод FIFO (від англ. «First In First Out» - «першим прийшов,...

Джерела формування оборотних коштів підприємства

0 коментарів

Всі джерела оборотних коштів підприємства можна поділити на три великі групи:

Власні оборотні кошти - їх розмір підприємство встановлює самостійно. Це мінімальний розмір запасів і грошових коштів, достатній для нормального...

Оборотні кошти: склад і роль в виробництві

0 коментарів

Оборотні кошти - це грошові кошти підприємства, авансовані у фонди обігу та оборотні виробничі фонди.

Оборотні кошти - це вартісна оцінка фондів обігу і оборотних виробничих фондів.

Головна мета оборотних...

Грошова маса і грошові агрегати

0 коментарів

Важливе поняття в економічній теорії - грошова маса, без засвоєння якого неможливо зрозуміти роботу грошей в ринковій системі.

Грошова маса - це сукупність готівкових та безготівкових платіжних засобів, що забезпечують...

Основні функції грошей

0 коментарів

Сутність грошей проявляється найбільш повно в єдності їх функцій. Можна виділити наступні основні функції грошей:

Гроші, як міра вартості - гроші дозволяють вимірювати вартість товарів. В даному випадку мова йде...