Що таке лексичне значення слова?

Лексичне значення слова – це співвідношення звукового оформлення мовної одиниці з явищем дійсності, яке закріплене у свідомості мовця. Наприклад, людина, вимовляючи слово «ніж», передбачає відповідну назву предмета, а кажучи «красивий» має на увазі якість чого-небудь, кажучи «читати» має на увазі назву дії, десять (назва числа), швидко (назва ознаки дії). Слова з номінативним значенням утворюють вільні словосполучення.

 

Однозначні і багатозначні слова

 

Слова можуть бути однозначними або багатозначними. Однозначні слова мають лише одне лексичне значення незалежно від того, в якому контексті вони вживаються. До однозначних слів належать наступні:

 

  • наукові терміни (наприклад, бинт, гастрит),
  • власні імена (наприклад, Іванов Сергій),
  • нещодавно з’явилися слова, які ще не настільки широко поширені (наприклад, піцерія, поролон),
  • слова, що мають вузько предметне значення (наприклад, бінокль, рюкзак).

 

Багатозначність слів характеризується наявністю кількох значень у кожного слова, в залежності від контексту, в якому воно вживається. Більшість слів в українській мові багатозначні, тобто мають кілька значень. Значення багатозначного слова можна подивитися в тлумачному словнику, воно зазвичай знаходиться на самому першому місці, а за ним слідують похідні значення слова.

 

Є чимало слів, які раніше були однозначними, а зараз вже стали багатозначними.

 

Пряме і переносне значення слова

 

Пряме значення слова має безпосереднє співвідношення з явищами об’єктивної дійсності. В цілому значення слова досить стійко, проте з часом воно все-таки може змінитися. Наприклад, словом «стіл» в Стародавній Русі позначали «княжіння, столицю», зараз же це слово асоціюється з «предметом меблів».

 

Переносне значення характеризується перенесенням назви з одного об’єкта дійсності на інший, при цьому об’єкти мають якусь схожість. В якості прикладу можна розглянути слово «осад» з його прямим значенням «тверді частинки, що знаходяться в рідині і осідають на дні або на стінках посудини після відстоювання», переносне значення цього слова: «важке почуття, яке залишається після якого-небудь негативного події».

ПОДІЛИТИСЯ: