Література

Реферати, конспекти лекцій з літератури

Що таке орфограмма?

0 коментарів

Орфограмма – це та частина слова, в якій можна легко допустити помилку, а точніше – це написання слова у відповідності з правилами російської мови. Якщо у вас з'являються сумніви в...

Що таке омоніми: визначення

0 коментарів

Омоніми (від грецького слова homos, що в перекладі означає однаковий і onoma – ім'я) – це слова, які однаково пишуться і звучать, але розрізняються за значенням. В якості прикладів можна...

Що таке уособлення в літературі?

0 коментарів

Уособлення в літературі – це перенесення властивостей та ознак з одушевлених предметів на неживі. Часто уособлення використовується в тих випадках, коли автори творів зображують природу, наділена людськими характеристиками.

 

З...

Що таке ода в літературі?

0 коментарів

Ода являє собою урочисте вірш. Колись ще в давньогрецькій поезії одою називали ліричний вірш, який виконувався хором. Цікаво, що спочатку в Стародавній Греції до Оде приписували абсолютно будь-яку форму віршованій...

Що таке неологізми: визначення

0 коментарів

Неологізми – це слова, які з'явилися в мові зовсім недавно. У розвинених мовах щорічно з'являється близько 10 000 і більше нових слів, багато з них забуваються досить швидко, однак деякі...

Що таке морфема?

0 коментарів

Морфема – це мінімальна значуща частина слова. Її не можна поділити на більш дрібні значущі частини. Слова будуються з морфем, значення морфем при цьому є компонентами загального значення слова.

Морфеми...

Що таке метафора в літературі?

0 коментарів

Метафорою в літературі називають перенесення назви з одного предмета чи явища дійсності на інший на основі їх подібності в якому-небудь відношенні. Метафора – це один з найбільш часто використовуваних художніх...

Що таке літота?

0 коментарів

Літота – це художнє применшення величини, сили, значення предмета, про який йде мова, або явища. Літота є протилежністю гіперболи, що позначає, навпаки, перебільшення. У зв'язку з чим, іноді літоту називають...

Що таке лексичне значення слова?

0 коментарів

Лексичне значення слова – це співвідношення звукового оформлення мовної одиниці з явищем дійсності, яке закріплене у свідомості мовця. Наприклад, людина, вимовляючи слово «ніж», передбачає відповідну назву предмета, а кажучи «красивий»...

Що таке кульмінація в літературі?

0 коментарів

У літературі є безліч термінів, з якими обов'язково потрібно ознайомитися школярам, адже вони є частиною шкільної програми і можуть знадобитися при виконанні будь-яких завдань в літературі і не тільки. Одним...