Будова клітини прокаріотів – коротко

Прокаріоти або доядерні клітини – перші живі організми на Землі. Незважаючи на примітивну будову прокаріотичної клітини, бактерії, археї і ціанобактерії змогли дожити до наших днів.

Компоненти

Прокаріоти складаються з трьох компонентів:

 • оболонки;
 • цитоплазми;
 • генетичного матеріалу.

Оболонку прокаріотів утворюють три шари:

 • плазмалемма – тонка мембрана, що покриває цитоплазму;
 • клітинна стінка – жорстка зовнішня оболонка, яка містить білок муреїн;
 • капсула – захисна структура, що складається з полісахаридів або білків.

Капсула (слизовий шар, чохол) – необов’язковий компонент клітини. Утворюється для захисту від несприятливих умов, наприклад, висихання або заморозків. Це додатковий бар’єр, здатний захистити клітину від вірусів (бактеріофагів). У деяких бактерій капсула служить додатковим джерелом запасу речовин.

Цитоплазма прокаріотів – гелевидний речовина, що містить:

 • неорганічні речовини;
 • білки;
 • полісахариди;
 • метаболіти (продукти метаболізму).

Головною особливістю будови клітини прокаріотів є відсутність ядра. Генетична інформація в вигляді кільцевої ДНК зберігається безпосередньо в цитоплазмі і утворює нехарактерну для еукаріотів структуру – нуклеоїд.

Крім нуклеоида в цитоплазмі прокаріотів постійно знаходяться:

 • рибосоми – структури, що складаються з двох субодиниць, які здійснюють біосинтез білка;
 • Мезосоми – складка плазмалемми, що здійснює реплікацію ДНК і клітинне дихання (аналог мітохондрії);
 • органели руху – довгі джгутики, що складаються з білка флажеліну, і короткі пили, утворені білком пилина.

У цитоплазмі крім органел можуть перебувати запаси речовин – включення:

 • глікоген;
 • крохмаль;
 • волютин (метахроматін) – гранули поліфосфорною кислоти;
 • жирові краплі;
 • сірка.

Плазміди – непостійні структури прокаріотів. Складаються з невеликих окремих молекул ДНК, якими бактерії можуть обмінюватися в ході горизонтального переносу генів.

Розподіл

Прокаріоти розмножуються прямим або бінарним поділом – амитозе. До цього процесу клітина ніяк не готуються. Розподіл починається з подвоєння кільцевої ДНК на Мезосоми без освіти хромосом.

Процес умовно можна розділити на дві стадії:

 • каріокінез – реплікація і розбіжність ДНК;
 • цитокінез – поділ шляхом перетяжки всього вмісту клітини.

Кожній дочірній клітині дістається по одному кільцю ДНК. Однак інші структури розподіляються нерівномірно.

ДНК бактерій, складова нуклеоїд, може включати кілька мільйонів нуклеотидів. Однак бактерії швидко пристосовуються до несприятливих умов завдяки постійному обміну генами, що знаходяться в коротких ДНК плазмід.

Що ми дізналися?

З уроку 10 класу дізналися про будову і функціональне призначення органел клітини прокаріотів. До прокаріотів відносяться бактерії, ціанобактерії і археї. Вони не мають ядра, генетична інформація розташовується безпосередньо в цитоплазмі у вигляді поплутаної структури – нуклеоїда. Крім однієї кільцевої ДНК в клітинах можуть перебувати невеликі молекули ДНК у вигляді плазмід. Прокаріоти розмножуються за допомогою амітозу і здатні обмінюватися генами.

ПОДІЛИТИСЯ: