Література

Реферати, конспекти лекцій з літератури

Що таке гумор в літературі?

0 коментарів

Гумор – це одне з літературознавчих понять, що означає у творі глузливе ставлення до характерам персонажів і їх побутовому житті. Гумор – це досить необразливий сміх, з'єднаний з жалістю, поблажливий...

Що таке епос в літературі?

0 коментарів

Епос – це оповідний рід літератури. Розрізняють такі жанрові різновиди епічних: казка, повість, новела, оповідання, роман і т. д. Епосу як літературного роду властиво відтворювати зовнішню по відношенню до автора,...

Що таке епос?

0 коментарів

Епос – це один із трьох літературних родів, оповідний рід. Серед жанрових різновидів епосу виділяються: казка, роман, повість, оповідання, новела, нарис і т. д. Епос як літературний рід відтворює зовнішню...

Що таке епітет в літературі?

0 коментарів

Епітет – це слово, що наділяє наступне слово виразністю, образністю. Воно являє собою як би визначення цього слова. Найчастіше епітет є прикметником, рідше – прислівником, але також він може бути...

Що таке епізод в літературі?

0 коментарів

Епізодом в літературі називають частину сюжету твору зі своїм самостійним оповідних значенням. Епізод має безпосереднє відношення до основної теми твору, але при цьому може бути виділений як окремий розповідь. Тема...

Що таке епіграф в літературі?

0 коментарів

Епіграф – це цитата, яку поміщають на чолі твору або його окремої частини з метою показати дух твору, його зміст, ставлення до нього автора і т. д. Епіграф являє собою...

Що таке цитата в літературі?

0 коментарів

Цитата в літературі – це дослівна передача думок та ідей, взятих з літературних творів. Головною вимогою при її використанні є точність та доречність, відтінок сказаного змінюватися не повинен.

 

При...

Що таке фольклор у літературі?

0 коментарів

Фольклор в літературі – це творчість будь-якого народу, що передається з покоління в покоління і нерідко має багатовікову історію. Визначення «фольклор» було введено англійським вченим Вільямом Томсоном у 1846 році....

Що таке усна народна творчість?

0 коментарів

Усна народна творчість – це художні твори, створені народом. Люди, що створюють подібні твори, захоплені усним, колективним, непрофесійним творчістю, яка базується на вікових традиціях. Усна народна творчість ми можемо спостерігати...

Що таке синтаксис?

0 коментарів

Синтаксис – це розділ граматики, який вивчає синтаксичний лад мови, а саме:

 

– словосполучення, речення, текст; – способи з'єднання слів і форм слів у словосполучення і речення; – способи...