Символічна теорія цінностей

Її прихильники розглядають систему цінностей як створюваний людиною особливий символічний світ. Ця теорія заснована на уявленні про людину, яка «живе у світі символів, а не речей», як про «символічному тваринному», яка відкриває нову сферу реальності і перетворює своє буття відповідно до символічної структурою. В її основі лежать ідеї філософа-неокантианца, автора філософії символічних форм Е. Кассірера, на думку якого «етичний світ» людини виникає у міру створення їм символів, що мають функціональну цінність. На переконання одного з творців загальної теорії систем Л. фон Берталанфі, ні натуралістична, ні гуманістична, ні онтологічна теорії не можуть пояснити до кінця природу етичних цінностей, у зв’язку з тим, що не враховують символічної діяльності людини. Для даної теорії характерно підкреслене ігнорування специфіки буття людей і ціннісних орієнтації особистості в різних суспільних системах. Символічна теорія цінностей абсолютизує роль символічної діяльності людей, яка жодним чином не розкриває многранності творчого потенціалу особистості, залежного не тільки від соціальних умов її життєдіяльності.

ПОДІЛИТИСЯ: