Культурологія

Функції культури і їхнє призначення

0 коментарів
Тепер розглянемо функції, які культура в цілому виконує у всякому суспільстві. Функції культури різноманітні і вони стосуються правових, етнопсихологічних, релігійних та ігрових функцій культури. Сучасні дослідники виділяють такі основні функції,...

Поняття «культура» і її зміст

0 коментарів
Сучасне поняття «культура» походить від латинського іменника cultura, похідному від дієслова colo, colui, cultum, colere - обробляти, обробляти. Культуру часто співвідносять з поняттям «культ». Видатному російському релігійному філософу Н. А....

Сутність міжкультурної комунікації

0 коментарів
Почати вивчення культури як предмета науки необхідно з з'ясування сутності міжкультурної комунікації, тому що люди створюють культурні цінності не тільки індивідуально, але і спільно з іншими людьми в даному конкретному...

Методологічні принципи вивчення основ культурології

0 коментарів
Як для будь-якої науки, так і для основ культурології необхідно охарактеризувати деякі методологічні особливості її изучения. Перш за все, важливо з'ясувати зв'язок культурології з історією. Культура - результат творчої діяльності...

Міжкультурна комунікація та її сутність

0 коментарів
Сьогодні XXI століття називають століттям постмодерну та постіндустріального суспільства. Люди, що пережили трагічні події: дві світові війни, криваві диктаторські режими, породжені комуністичної та фашистської ідеологіями, прагнуть до торжества свободи і...

Міські субкультури

0 коментарів
Міська середу володіє відносною цінністю, що пов'язано з єдністю території міста, його економіки, соціальних підсистем і т. Д. Однак сама по собі ця середу не є однорідною, бо всередині неї...

Етнічні та національні культури

0 коментарів
Розгляд культури цих соціальних елементів зумовлено вмістом понять «етнос» і «нація», які часто ототожнюються, мають багато спільного. Під етнічної розуміють культуру, в основі якої лежать етнічні цінності, що належать тій...

«Специфічні» і «серединні» культури

0 коментарів
Будь-яка культура не є однорідною за її носіям, утворюючим різні соціальні групи, володіє своїми особливостями, які зберігаються і в типологічно однорідному суспільстві. Ця специфічність означає особливість даної культури, її відмінність...

Механізм взаємодії культури і суспільства

0 коментарів
У повсякденній свідомості поняття «культура» і «суспільство» часто розглядаються як синоніми. Але в теоретичному плані можна і потрібно говорити про те, що культура і суспільство перебувають один з одним у...

Комунікативний простір

0 коментарів
Соціокультурна комунікація здійснюється на певній території, в певному просторі. Однак для її успіху важливі не стільки фізичні властивості простору, скільки духовний «зріз»: її значення і енергія, яку вона повідомляє коммуникантам....