Культурологія

Римський клуб та глобальні проблеми

0 коментарів
Розроблені В. І. Вернадським і П. Тейяр де Шарденом ідеї про ноосферу і сформульоване Д. С. Лихачовим вчення про гомосферу вимагають реалізації в конкретних послідовних програмах. Розробка цих програм почалася...

Теорія А. Швейцера «Благоговіння перед життям»

0 коментарів
Продовжувачем розвитку еколого-культурологічних думок Фр. Ассизького в нових історичних умовах став видатний сучасний європейський мислитель, лікар, музикознавець і протестантський теолог А. Швейцер (1875-1965), 45 сформулювавши знамениту теорію «благоговіння перед життям»....

Теорії «біосфери», «ноосфери» і «гомосфери»

0 коментарів
Розсудливі вчені давно виявили симптоми наближення трагедії. Так, видатний російський мислитель і натураліст академік В. І. Вернадський (1863-1945) у своїх роботах вказав на ті небезпеки, які таїла неконтрольована діяльність людини....

Науково-технічна революція 20 століття

0 коментарів
XIX і особливо XX століття розвивалися під гаслами науково-технічної революції (НТР). Найважливішими її віхами були оволодіння ядерною енергією, винахід ЕОМ і вихід у космос. З'явилися нові науки, виникли так звані...

Європейська цивілізація Нового часу

0 коментарів
Європейська цивілізація Нового часу і теорії, що пояснюють характер взаємини людини і природи. Гуманісти і їх критики Проте, вже в Новий час, в епоху Відродження і Гуманізму відоме старозавітне твердження...

Вплив політеїстичних і монотеїстичних релігій

0 коментарів
Вплив політеїстичних і монотеїстичних релігій на характер взаємини людини і природи Тісний зв'язок людини первісного суспільства, так само як і людини древніх цивілізацій з природою була обумовлена ​​також і релігійними...

Людина і природа в первісному суспільстві

0 коментарів
Для первісного суспільства в більшій мірі і для доіндустріальних цивілізацій у меншій мірі була характерна найтісніший прямий зв'язок трудової і виробничої діяльності людини з природним або географічної середовищем і з...

Сучасні природничонаукові теорії походження людини

0 коментарів
У Новий і Новітній час відродилися як креационная теорія, заснована на старозавітних біблійних текстах, так і античніприродничо-наукові теорії, що підтверджуються даними археології та інших, суміжних з нею наук, що виникли...

Античні наукові пояснення походження людини

0 коментарів
Біля витоків раціоналістичного осмислення культури як творчої діяльності людини стояв видатний античний мудрець Сократ (469-399 рр. До Р.Х.). Вплив, зроблений їм на розвиток таких сфер культурного життя людства як моральна...

Релігійно-філософські пояснення походження людини

0 коментарів
Релігійно-філософські і міфологічні пояснення походження людини в античну епоху В епоху античності проблема походження людини і розвиток його культури відбилося не тільки в релігійно-міфологічних текстах, але й стала також предметом...