Культурологія

Культурна антропологія

0 коментарів
Культурна антропологія - один з найважливіших напрямків культурологічних досліджень, частина системи знань про людину (антропології); в неї включені теологічна, або релігійна антропологія, психологічна антропологія, природничо (біологічна) антропологія, когнітивна антропологія (вивчає...

Культурологія та культурна антропологія

0 коментарів
Антропологія представляється сукупністю знань про людину, куди входять фізична антропологія, палеоантропологія, етнічна ііндивідуальна психологія і власне етнологія. Термін «етнологія» з'явився як виклик, спроба заявити самостійний статус науки. Існують різні підходи...

Наука і мистецтво

0 коментарів
Співвідношення науки і мистецтва змінювалося в різні епохи. Ще на початку XIX ст. наука і мистецтво розглядалися як єдине ціле. Це було наслідком античної спадщини. Для Аристотеля поезія і історія...

Особливості сучасної науки

0 коментарів
Характеризуючи сучасний стан науки, можна сказати, що в ХХ і на початку XXI ст. вона перестала бути полем діяльності окремих геніальних одинаків і стала структуруватися і інституціоналізованої. Ще в кінці...

Розвиток науки в Росії

0 коментарів
Важливим рубежем, що поклав початок швидкому розвитку науки в Росії, стала епоха Петра Великого, яку деякі вчені називають епохою російського Відродження. Реформи Петра, спрямовані на розвиток світської середньої та вищої...

Основні етапи розвитку науки

0 коментарів
Досі панує марксистська точка зору, що в античному і середньовічному суспільствах мало місце лише накопичення наукових знань, а наука з'явилася тільки в Новий час. Насправді процес розвитку науки відбувався не...

Наука, міф і релігійна віра

0 коментарів
Питання про самообмеження вчених лежить у площині моральності, про що почасти вже говорилося вище. Тепер ми про це поговоримо, звертаючи увагу на такі проблеми як наукове мислення, співвідношення науки і...

Сутність науки, її функції і ставлення до культури

0 коментарів
Наука - результат творчої діяльності людини. Діяльність ця головним чином і переважно інтелектуально раціоналістична, абстрактна, що підкоряється певним логічним схематизировался правилам. Наука оперує своєю системою особливих символів - математичних, фізичних,...

Ліквідація СРСР

0 коментарів
Ліквідація СРСР і особливості переходу Росії на шлях демократичного розвитку Ніщо не могло врятувати антигуманний, насильницьким чином нав'язаний російському суспільству комуністичний режим. На це дуже точно вказує відома сентенція Римського...

Культурно-політичне протистояння СРСР і Заходу

0 коментарів
Пізніше тоталітарні режими встановилися в Італії (1922) та Німеччини (1933 г.). Незважаючи на існуючі відмінності (у Росії затверджувалися ідеї комунізму, в Італії - корпоративного фашизму, в Німеччині - націонал-соціалізму), всі...