Культурологія

Північне Відродження

0 коментарів
Більших висот досягла література Північного Відродження. У Нідерландах розквіт літератури пов'язаний насамперед з ім'ям Еразма Роттердамського (1469-1536). Найбільш відомі твори цього гуманіста - "Похвала глупоті" (1509) і "Домашні бесіди". У...

Італійське Відродження

0 коментарів

Період Ренесансу почався в Італії ще в тринадцятому столітті. Цей початковий період, який тривав з тринадцятого до початку чотирнадцятого століття, отримав назву Проторенесанс.

Основу для італійського Відродження дали такі діячі...

Епоха Відродження (Ренесанс)

0 коментарів
Перші тенденції до приходу нової культурної епохи намітилися в Італії ще в тринадцятому столітті, тоді як в інші західноєвропейські країни Відродження прийшло тільки в чотирнадцятому столітті. На початковому своєму етапі...

Культура середньовіччя

0 коментарів
Можна по-різному ставитися до культури середньовіччя, деякі вважають, що в середні століття відбувся певний культурний застій, в будь-якому випадку їх ніяк не можна викинути з історії культури. Адже навіть у...

Культура Стародавнього Риму

0 коментарів

Вплив Стародавнього світу простежується у багатьох культурах світу.

Будучи частиною античної культури, римська культура мала ряд спільних рис з культурою Стародавньої Греції. Цьому сприяло й те, що в період свого...

Епоха еллінізму

0 коментарів
У цей період грецька культура починає виходити за територію грецької держави. Це відбувається під впливом все нових і нових завоювань Олександра Македонського. Однією з головних заслуг культури епохи еллінізму стає...

Культура Стародавньої Греції

0 коментарів
Розвиток культури Стародавньої Греції прийнято розділяти на наступні тимчасові етапи: 1) Докласичний період, який поділяється на: а) період найдавніших цивілізацій (III-II тис. до н. е.). Сюди входять: - Минойская культура; -...

Культура Стародавнього Китаю

0 коментарів
Китай - величезна за своїми розмірами країна, державність в якій виникла в другому тисячолітті до нової ери. Для культури Стародавнього Китаю характерні самобутність і неповторність. На початковому етапі свого розвитку...

Куша-Гуптська епоха

0 коментарів
Культура династії Страви (I-III ст. Н. Е.) Характеризується наявністю двох шкіл мистецтв: 1) гандхарской (з її антропоморфних зображенням Будди); 2) матхурской (основний напрямок - світська скульптура). У четвертому столітті нашої...

Ведична культура

0 коментарів
Родоначальниками ведичної культури з'явилися племена аріїв, які вторглися на територію Індії в середині другого тисячоліття до нової ери. На початковому етапі вони не відрізнялися високою культурою, далеко не пішли від...