Культурологія

Предмет і об'єкт вивчення культури

0 коментарів
В основі вивчення історії культури людства протягом усього його існування лежать такі науки, як культурологія, філософія культури і т. Д. Що ж є предметом вивчення всіх цих наук? Предмет вивчення...

Основні поняття культури

0 коментарів
Більш докладно зупинимося на основних поняттях культури. Артефакт (від лат. Artefactum- "штучно зроблене") культури - одиниця культури. Тобто предмет, який несе за собою в собі не тільки фізичні риси, але...

Науки, що вивчають культуру

0 коментарів
Вивченням культури займаються багато гуманітарні науки. Перш за все варто виділити культурологію. Культурологія - це гуманітарна наука, яка займається дослідженням різних явищ і законів культури. Сформувалася ця наука в XX...

Основні трактування терміна "культура"

0 коментарів
1. Культура (від лат. Culture - "виховання, обробіток") - узагальнення штучних об'єктів (матеріальних предметів, відносин і дій), створених людиною, які володіють загальними та спеціальними закономірностями (структурними, динамічними і функціональними). 2. Культура...

Проблеми культури кінця 20-го- початку 21-го століття

0 коментарів
Отже, ми переконалися, що сучасна культура помітним чином відрізняється від попередніх культурних епох. І в першу чергу це наслідок розвитку інформаційних технологій, які зростили масову культуру, призначену для більшості. Важлива...

Особливості сучасної культури

0 коментарів
Образ сучасної культури помітно відрізняється від інших епох її розвитку. Частина населення світу залишається прихильниками традиційних культур, існують племена, де культурний розвиток знаходиться на первісній стадії, але все ж величезна...

Комунікація і взаємовплив культур

0 коментарів
Важливим фактором у формуванні, скажімо, національної культури є вплив на неї інших культур. Процес цей непростий, практично непомітний, але існував протягом всієї історії культури. У стародавні століття взаємовплив культур було...

Причини культурних відмінностей

0 коментарів
Дослідження культур різних країн вказують на той факт, що в них є як подібності, так і відмінності. Національна культура однієї країни відрізняється від національної культури іншої країни, а разом з...

Значення релігії в історії культури

0 коментарів
Вивчаючи історію розвитку світової культури, чинники, які впливали на цей розвиток, безперечним стає той факт, що значення релігії в історії культури величезне. На першому етапі розвитку людини явища і предмети,...

Основні релігії: буддизм, іслам, християнство

0 коментарів

Релігія (від лат. Religio - "святиня", "побожність") - система поглядів і світовідчувань людини, яка визначає багато в чому її поведінку, заснована на віруванні в надприродне (богів, духів і т. д.)....