Культурологія

Символічна теорія цінностей

0 коментарів
Її прихильники розглядають систему цінностей як створюваний людиною особливий символічний світ. Ця теорія заснована на уявленні про людину, яка «живе у світі символів, а не речей», як про «символічному тваринному»,...

Культурогенез

0 коментарів
Культурогенез - один з видів соціальної та історичної динаміки культури, полягає в породженні нових культурних форм і їх інтеграції в існуючі культурні системи, а також у формуванні нових культурних систем...

Суб'єкти культури

0 коментарів
Суб'єктом культури є людина, яка впливає на культуру своєю діяльністю. Культуру творить лише діяльність, що має сенс, який можна виявити, лише пробудивши допитливість, бажання розгадати секрети природи, приборкати її сили....

Функції культури

0 коментарів
Функція - «зовнішній прояв властивостей якого-небудь об'єкта в даній системі відносин» (БЕС, 1991). 1. Основна (людинотворча). Cultura animi («обробіток душі», Цицерон). Человекотворчество. Соціалізація. Людина живе в культурі і пізнає себе...

Морфологія культури

0 коментарів
Морфологія культури - розділ культурології, який досліджує внутрішню організацію культури і складові її блоки. Існують різні класифікації, що намагаються пояснити структуру культури. Так, за класифікацією А. Флієра, культура включає такі...

Культура: основні поняття і визначення

0 коментарів
Слово «культура» походить з латинської мови і означає «культивувати або обробляти грунт». У XVIII-XIX ст. його стали застосовувати у відношенні людини; якщо він вирізнявся добірністю манер і начитаністю, його вважали...

Основні поняття культурології

0 коментарів
• культура цивілізації • морфологія культури • функції культури • суб'єкт культури • культурогенез • динаміка культури • мову і символи культури • культурні коди • міжкультурні комунікації • культурні...

Методи культурологічних досліджень

0 коментарів
Методами культурологічних досліджень називається сукупність аналітичних прийомів, операцій і процедур, застосовуваних для аналізу культури і дозволяють конструювати предмет культурологічного дослідження. У зв'язку з тим, що культурологія є інтегративної областю знання,...

Культурологія: теоретична і прикладна

0 коментарів
Культурологія, будучи теоретичної дисципліною, вивчає всі прояви і сутності культури, все їх різноманіття в історичному формоутворенні і в сучасному функціонуванні. Культуру - як самозначащую і самовідтворюючому себе в історичному просторі...

Культурологія та історія культури

0 коментарів
Культурологія та історія культури входять в систему культурологічного знання. Формування культури невід'ємне від загального історичного процесу, підпорядковано його фундаментальним законам, в той же час історія культури має специфічними особливостями, не...