Культурологія

Античні наукові пояснення походження людини

0 коментарів
Біля витоків раціоналістичного осмислення культури як творчої діяльності людини стояв видатний античний мудрець Сократ (469-399 рр. До Р.Х.). Вплив, зроблений їм на розвиток таких сфер культурного життя людства як моральна...

Релігійно-філософські пояснення походження людини

0 коментарів
Релігійно-філософські і міфологічні пояснення походження людини в античну епоху В епоху античності проблема походження людини і розвиток його культури відбилося не тільки в релігійно-міфологічних текстах, але й стала також предметом...

Давньосхідні міфи

0 коментарів
Давньосхідні міфи і чи креативна біблійна теорія про походження людини і всього живого Походження людини і початкового етапу людської культури раніше залишається однією з найважливіших невирішених проблем. Є найдавніша креативна чи...

Сутність поняття географічне середовище

0 коментарів
Сутність поняття географічне середовище і особливості взаємини людини і природи в епоху первісної давнину Тема взаємини суспільства і природи з давнини привертала уми вчених. Вже в античності виникло поняття географічного...

Співвідношення культури і цивілізації

0 коментарів
Необхідно розглянути питання про співвідношення культури і цивілізації. Сьогодні в науці панує думка, згідно з яким між цивілізацією і культурою немає абсолютної гармонії і немає повної несумісності. Цивілізація і культура...

Теорії О. Шпенглера, А. Тойнбі та С. Хантінгтона

0 коментарів
Ідея М. Я. Данилевського про культурно-історичних типах отримала подальший розвиток у цивілізаційних концепціях О. Шпенглера (1880-1936) і А. Тойнбі (1889-1975). Книга німецького мислителя О. Шпенглера «Занепад Європи, опублікована в 1918...

Типи цивілізацій

0 коментарів
У всіх навчаннях до другої половини XIX ст. стверджувалося, що людство розвивається на основі об'єктивних законів історії і йде по шляху історичного і культурного прогресу. Визнавалося, що історичний прогрес однолінеен...

Поняття і сутність цивілізації

0 коментарів
Поряд з поняттям «культура» в сучасній культурології не менше часто використовується і поняття «цивілізація». Слово це, як і поняття «культура», латинського походження: civis - громадянин, civitas -Цивільний громада, civilis -...

Сутність тоталітарної культури

0 коментарів
Після другої світової війни тоталітарні режими склалися при активній допомозі СРСР в Китаї, де комуністичним вождем став Мао Цзе-Дун, в Північній Кореї - Кім Ір-Сен, у В'єтнамі - Хо Ши...

Тоталітаризм і культура

0 коментарів
У жовтні 1917 р трагічно позначилися для долі Росії помилки, допущені під час правління Миколи I. Насильницьке захоплення влади більшовиками на чолі з Леніним, Троцьким, Сталіним та іншими було фактично...