Культурні коди

Поняття «код» пов’язаний з семіотикою. У сучасній філософії культури відзначається інтерес до розробки методології дослідження культурного простору як цілісного явища. Не менш цікавим і в той же час новим є вивчення такого культурного феномена, як «простір культур». Не виключено, що однією зі складових цього явища і будуть культурні коди.

Культурний код являє собою інформацію, передану в певній формі за допомогою спеціальних знаків – закодовану, що дозволяє ідентифікувати культуру. Головна проблема в трактуванні цього поняття полягає в тому, що імовірна підміна цього терміна іншими складовими семіотичного плану. Тому важливо підкреслити, що культурний код – це «мета-рівень» для семіотичного простору (сукупність символів і знаків культури). Поняття «культурний код» розробляється сьогодні і в лінгвістиці, причому в ній велике значення надається потаємний сенс національної ідентичності, закодованої в семантиці слова, це поняття зв’язується в лінгвістиці з кодом національної культури.

Культура виникає внаслідок розумової діяльності людини, яка дозволяє йому особливими способами добувати, накопичувати, обробляти і використовувати інформацію. Ці способи перекинуті на спеціальні знакові системи, вони-то і є інструментом кодування інформації для подальшої трансляції в суспільстві. Отже, створена людиною середу спочатку закодована їм у відповідності з уявленнями, правилами, семантичними смислами, прийнятими і поширюваними в соціумі. Культура, будучи відображенням людського буття, заснована на принципі системності, внаслідок чого кожне її подія або явище може виступати в ролі і окремого її елемента, і цілісної системи.

Кожна людина усвідомлює буття сьогодення і прогнозує майбутнє на основі досвіду минулих поколінь і років; на підставі цього можна говорити про формування у кожного члена суспільства свого простору культури, яке включає деякі елементи, що ведуть до усвідомлення культури. Цими елементами і є культурні коди.

Таким чином, культурний код можна розглядати з позицій визначення культури як системи символів з функцією адаптації, яка може змінюватися від одного місця до іншого, дозволяючи антропологам вивчати відмінності, що виражаються в конкретних формах міфів і ритуалів, інструментах, формах жител і принципах устрою поселень. Якщо виходити з цього визначення, можна зробити висновок, що культура містить символічні коди і способи їх передачі від однієї людини іншій і, отже, постійно змінюється, хоча й обмежено. Культурні зміни можуть бути результатом створення нових речей, а можуть відбуватися в момент контакту з іншою культурою.

ПОДІЛИТИСЯ: