Етнічна та національна культура

Культура на сьогоднішній день все більш виступає системоутворюючим фактором суспільства, як в регіональному та національному, так і в загальносвітовому масштабах. Культура забезпечує реалізацію творчого потенціалу особистості та суспільства, є формою утвердження самобутності народу і основою духовного здоров’я нації.

У сучасному світі все зростає інтерес до понять національної та етнічної культури, до їх існування і взаємодії. Таким чином, виникає проблема не тільки теоретичного осмислення того, що відбувається, але й формування понятійного апарату. У зв’язку з цим на перший план виходить необхідність розстановки і обгрунтування пріоритетів для з’ясування того, як співвідносяться поняття «національна культура» і «етнічна культура» в типології культури. У сучасних умовах радикально змінюються чинники, що визначають розвиток сфери культури.

Будь-яка національна та етнічна культури є сукупністю своєрідних форм і способів людської діяльності.

ПОДІЛИТИСЯ: