Культурологія

Місце і роль Росії у світовій культурі

0 коментарів
Інтерес до Росії і російської культури величезний. При визначенні місця і ролі Росії у світовій культурі важливо враховувати основні тенденції, діючі в сучасному світі: 1) Зміцнення економічних і політичних позицій...

Інкультурація

0 коментарів
Інкультурація (enculturation) зводиться до вивчення людини традиціям і нормам поведінки в певній культурі. Ясно, що соціальна структура тієї чи іншої країни менш специфічна, навіть можна сказати, більш типова, ніж культура....

Інкультурація і соціалізація

0 коментарів
У зарубіжній літературі досі немає чіткого розмежування понять «інкультурація» і «соціалізація». Не отримавши широкого розповсюдження, поняття «інкультурація» використовувалося в основному в американській антропології. Незважаючи на те, що поняття «соціалізація» та...

Культура і особистість

0 коментарів
Культура відіграє в житті людини важливу, але в той же час суперечливу роль. Вона, сприяючи закріпленню найбільш цінних і корисних зразків поведінки і передачі їх наступним поколінням та іншим групам,...

Культура і суспільство

0 коментарів
Роль культури в суспільстві проявляється в її соціальних функціях. В якості основної сучасна культурологія називає виховну (людинотворчий) функцію, яка полягає у створенні певного типу особистості відповідно до вимог суспільства, забезпечує...

Культура і природа

0 коментарів
Історично культура склалася як спосіб духовного осмислення дійсності. Вона володіє рядом властивостей, таких, як здатність виробляти, зберігати і передавати духовні цінності різних форм і типів. Одна з функцій культури (нормативна,...

Значення масової культури

0 коментарів
Масову культуру складно оцінити однозначно. З одного боку, твори низької якості ведуть до зниження загального культурного рівня. Але в той же час, вперше культура охопила верстви суспільства, які в минулі...

Елітарна і масова культура

0 коментарів

Культура існує в різноманітних формах і різновидах. Виділяють, наприклад, світову і національну культуру за критерієм «поширеність». Кожна демографічна група, соціальна, професійна може створити свою власну культуру, або субкультуру (наприклад, міська...

Національна культура

0 коментарів
Національна культура - це складний феномен, який об'єднує різні елементи, відмічені національною своєрідністю. Національна культура пройшла тривалий шлях формування в процесі культурного розвитку народу і постає як результат добутку культурних...

Етнічна та національна культура

0 коментарів
Культура на сьогоднішній день все більш виступає системоутворюючим фактором суспільства, як в регіональному та національному, так і в загальносвітовому масштабах. Культура забезпечує реалізацію творчого потенціалу особистості та суспільства, є формою...