Чим відрізняється держава від суспільства

Спілкування, безпека, дружба – природні потреби людини, без яких він не зможе відчувати себе щасливим. У сучасній політиці існує дві категорії, які часто протиставляються один одному – «громадянське» суспільство і «поліцейське» державу. Водночас, між ними є безліч схожих рис, та й самі поняття доповнюють один одного. У чому криються корінні відмінності між даними способами взаємодії людей і чи так непримиренні позиції «суперників»?

Що таке суспільство і держава
Держава – формальна організація, ієрархічна структура, що складається з взаємозв’язаних інститутів. Це розвинута спільність людей, головна властивість якої – стійкість. Держава обов’язково володіє такими атрибутами, як публічна влада, валюта, територія, народонаселення і незалежність. Відсутність даних ознак перетворює спільність людей або в колонію, чи до тимчасової групу, схильну до поступового розпаду.

Суспільство – об’єднання людей, обособившееся від навколишнього світу на певних принципах взаємодії. Зародження феномена сталося разом з розвитком свідомості у людини. Найдавніші суспільства – це способи самоорганізації первісних людей, де головною цінністю і устремлінням було виживання. На даний момент соціум – це група індивідів, створена з певною метою на принципах самоорганізації.

Порівняння держави і суспільства
Таким чином, як суспільство, так і держава – це група людей, об’єднаних навколо єдиної мети. У чому ж різниця між державою і суспільством? Є цілий ряд відмінностей. Так, суспільство з’явилося в первісні часи, коли люди почали об’єднуватися для захисту від дикої природи. Держави сформувалися вже на більш пізніх етапах розвитку людини, після появи осілості, закріплення за народом території.

У соціумі є лідери, проте їх рішення не завжди обов’язкові для виконання. Найстрашніше покарання – це остракізм, тобто зречення від суспільства. У державі закони дотримуються під страхом застосування санкцій, вхід і вихід з приналежності сильно утруднений. Суспільство позбавлене всіх державних атрибутів або більшої їх частини, однак продовжує своє існування. Гнучка структура допомагає йому виживати за найскладніших умов. Втрачаючи свої атрибути, держава припиняє існування і вмирає, подібно живій істоті.

відмінність держави від суспільства полягає в наступному:
Походження. Суспільство – це найраніше об’єднання людей, вік якого оцінюється тисячоліттями. Перші держави з’явилися відносно «недавно»: ближче до початку Нової ери, і являли собою гіпертрофовані соціуми (Єгипет, Рим, Греція).
Спосіб управління. Усі рішення в суспільстві приймаються за згодою учасників, яких заходів примусу не передбачено. Управління в державі здійснюється імперативними методами, за недотримання правил передбачена відповідальність, влада може перебувати в руках однієї людини або групи осіб.
Структура. Суспільство може мати формального лідера чи являти собою лінійну структуру, держава ж завжди наділене публічною владою, що володіє иерархичностью і групою прихильників.
Вхід і вихід. Людина може одночасно належати до одного або декількох товариствам, вільно переміщаючись між ними, якщо мова не йде про закриті соціумах (армія, поліція, таємний клуб). Одноразова приналежність до кількох державам скрутна і допускається лише у випадках, встановлених законом.
Чисельність. Для створення товариства достатньо двох індивідуумів, в той час як навіть у найменшій державі кількість громадян складає як мінімум кілька сотень.
Ідентичність. Товариства можуть дублювати один одного, а держави завжди будуть унікальними.

ПОДІЛИТИСЯ: