Жерці в країнах Стародавнього Сходу

Релігія відігравала в житті суспільства того часу величезну роль. Згідно з уявленнями того часу, боги розпоряджаються всіма сторонами життя людей. Тільки жерці завдяки відомим одним їм релігійним ритуалам могли спілкуватися з ними і забезпечити їх благовоління до людей. Звідси повагу і настільки помітна роль жерців у життя давньосхідних суспільств. Практично повсюдно головним жерцем країни був правитель.

Жерці брали участь в організації землеробських робіт, так як крім безпосереднього відправлення релігійного культу вони виконували кілька інших важливих обов’язків. До них відноситься і спостереження за небесними світилами і календарем, в русі яких бачили божественне встановлення. Важливість календарних спостережень для правильної організації землеробських робіт вже відзначалася.

Слід звернути увагу і на велику економічну роль цього прошарку в житті країн Стародавнього Сходу. Великі земельні дарування храмам зробили храмові господарства найбільшими власниками землі в усіх без винятку країнах.

Помилково було б розглядати жрецьке стан як однорідне. Тільки верхівка користувалася владою і володіла багатствами. Велика частина жрецтва не мала власності і повністю залежала від храмового господарства, в якому часто і працювала.

ПОДІЛИТИСЯ: