Візантійська культура

Історичний шлях, пройдений Візантією, знайшов відображення у багатогранній культурі країни.

Історію культури Візантії можна умовно розбити на декілька етапів залежно від того, яка соціальна група виявляла переважну активність. Період VII — VIII ст. відзначений переважанням монастирської культури, період IX — XI ст. — культурою столичної знаті, видними представниками якої була й частина вищого духовенства. У XII ст. більш помітний підйом світської культури. Період XIII — XIV ст. дав цілу плеяду культурних діячів нового типу, предренессансного, справжніх ерудитів, чиї твори значно вплинули на формування передумов для становлення західноєвропейського Відродження.

Можливо, в цей же час склався і візантійський гуманізм. Однак до останнього часу питання про його існування в історичній науці залишається відкритим: поки немає достатньо вагомих аргументів, здатних або підтвердити, або спростувати факт його існування.

Самобутність, оригінальність і неповторність візантійської культури були результатом збереження протягом століть греко-римської основи при активному синтезу східної і західної культур. Вплив першої при цьому переважало до середини XI ст., другий — у більш пізній період. Не менш важливим фактором було постійне присутність у культурному житті суспільства грецької літературної спадщини.

Ще однією обставиною, що вплинув на формування візантійської культури, стала сувора регламентація мислення, що проводиться державою, що призвело в результаті до відповідної централізованої підтримки придворної та церковної культури. Саме в області останньої, в церковному образотворчому мистецтві (іконопис, фрески, мозаїки) і зодчестві, візантійська культура внесла значний внесок у скарбницю світової культури, в тому числі і опосередковано, через вплив на формувалася культуру східних слов’ян.

ПОДІЛИТИСЯ: