Створення наукової картини світу

Передісторія

Століття Просвітництва підготував бум наукових відкриттів, що стався в XIX столітті. В основі наукового світогляду епохи Просвітництва лежала ідея раціоналізму – переважання розуму в думках і вчинках людей. Теологія і пояснення явищ божественним промислом поступово поступається місцем наук про природу і людину.

Наукова революція почалася в Європі ще раніше, в XVII столітті, початком торжества розуму і експерименту, пошуком причин і закономірностей. Фундаментом для майбутнього розвитку науки стали астрономічні відкриття Галілео Галілея, публікація Ісааком Ньютоном в 1687 році основних понять і аксіом класичної механіки і відкриття закону всесвітнього тяжіння.

Родоначальниками науки Нового часу вважаються Френсіс Бекон і Рене Декарт, що заклали методи експериментального вивчення природи.

XVIII століття принесло нові відкриття в математиці, фізиці, хімії. Були відкриті явище фотосинтезу, закон електростатики, ультразвук, провідність металів. Розвивалася і медицина: Едвард Дженнер розробив першу в світі вакцину – від віспи.

Події і учасники

Фізика і хімія

  • 1831 р. – англійський фізик і хімік Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції. Завдяки цьому відкриттю стало можливим створення електродвигуна.
  • 1865 р. – англійський фізик Джеймс Кларк Максвелл розробив електромагнітну теорію світла, згідно з якою світ є електромагнітної хвилею.
  • 1869 р. – російський хімік Д.І. Менделєєв відкрив періодичний закон хімічних елементів.
  • 1888 р. – німецький інженер Генріх Герц довів існування електромагнітних хвиль, теоретично описаних Максвеллом.
  • 1895 р. – німецький фізик Вільгельм Конрад Рентген відкрив названі згодом його ім’ям промені, що дозволяють прояснити і зафіксувати внутрішню будову предметів, а також людське тіло. Вільгельм Рентген – перший володар Нобелівської премії з фізики.
  • 1896 р. – французький фізик Антуан Беккерель відкрив явище радіоактивності, яке пояснило механізм дії рентгенівських променів.
  • 1898 р. – французькі вчені П’єр і Марія Кюрі відкрили радіоактивний метал радій. Відкриття Беккереля, Кюрі, а також Ернеста Резерфорда і Нільса Бора стали прологом запанувала в XX столітті фізики атомного ядра.

Біологія і медицина

1859 г. – англійський учений-натураліст Чарльз Дарвін опублікував роботу «Походження видів», що стала революційною в природознавстві. Дарвін науково обгрунтував вчення про еволюцію і виклав теорію природного відбору. Вчений дійшов висновку, що жива природа і людина не створені Богом, а сформувалися в результаті тривалого процесу еволюції. Також Дарвін довів, що у людини і мавпи спільні предки.

1864 г. – французький біолог і хімік Луї Пастер відкрив мікроби, які є збудниками інфекційних захворювань. Це відкриття стало початком нової науки – мікробіології. Завдяки відкриттям Пастера були розроблені технології стерилізації та пастеризації, що дозволяють довше зберігати від псування продукти харчування.

1882 г. – німецький мікробіолог Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, «бацилу Коха», і розробив профілактичні заходи проти епідемій.

Громадські науки

1848 г. – німецький економіст і філософ Карл Маркс опублікував «Маніфест комуністичної партії», в якому проголосив швидку загибель капіталізму. У своїх роботах Маркс розробив теорію класової боротьби і теорію зміни суспільно-економічних формацій; показав, що лад життя людей визначається способом організації матеріального виробництва.

Висновок

XIX століття стало століттям торжества науки і техніки. Наукові дослідження послужили прискорювачами індустріальної революції, практичне застосування науки стало приносити комерційну вигоду. Також були зроблені фундаментальні відкриття, які послужили фундаментом науково-технічних проривів XX століття, таких як атомна енергетика і освоєння космосу.

Паралелі

Вчення Дарвіна про походження видів і природний добір за силою впливу на уми сучасників можна порівняти з відкриттям великого вченого XVI століття Миколи Коперника геліоцентричної системи світу. У той час як Коперник показав, що Земля – ​​зовсім не центр світобудови, а сама обертається навколо Сонця, Дарвін обгрунтовано не божественне, а земне походження людини, та ще й згадав загального предка людини і мавпи. Обидва цих відкриття завдали серйозного удару по самолюбству людини, порушили ідею чільного місця людини в системі світобудови. Обидва відкриття – і Дарвіна, і Коперника – довго не визнавалися церквою як такі, що суперечать Святому Письму.

ПОДІЛИТИСЯ: