Роль церкви і держави у Новий Час

Відкриття і колонізація нових земель розглядалися католицькою церквою як новий хрестовий похід. В Америку прибували представники різних чернечих орденів — францисканці, домініканці, августиніанці, єзуїти для звернення в християнство тубільного населення. Діяльність місіонерів всіляко заохочувалася королівською владою, чітко осознававшей, що в закріпленні панування над місцевим населенням християнство може зіграти велику роль. Католицька церква швидко перетворювалася в самого великого земельного власника Нового Світу; її володіння утворювали цілі церковні держави.

Якщо в перші роки колонізації іспанці прагнули зруйнувати не тільки релігійні вірування, але і культуру корінного населення, то пізніше стали пристосовувати соціально-економічні інститути індіанців до потреб колоніальної експлуатації. Були збережені землеробські общини в Мексиці, Колумбії, Перу, Парагваї. Стали широко використовуватися існували раніше провину громади, щоб забезпечити робочою силою колоністів. Іспанська корона зберігала деякі старі податки, старійшини індіанських громад включалися в колоніальний апарат і ставали провідниками колоніальної політики. Одночасно вводилася і іспанська система збору податків. В процесі християнізації, поширення іспанської мови та культури почали використовуватися елементи релігії і культури індіанців. Елементи доколумбових культур стали неодмінним компонентом синтезу (сплаву) культур. Безперечним є феномен іспанської мови, який став загальним для народів 20 країн континенту. На основі синтезу іспанських і індіанських елементів складалася нова культура.

У сучасній літературі замість традиційного поняття «відкриття Америки» стали вживати термін «зустріч двох світів», бо слово» відкриття» нібито вказує на перевагу європейців над корінними жителями Америки, принижує їх. Відзначимо, що обидва поняття — і «відкриття» і «зустріч» — доповнюють одне інше. Це була зустріч двох культур, двох цивілізацій з подальшим їх синтезом. Однак це було відкриття Америки для всього світу, драматичне зіткнення двох світів, що завершилося поневоленням індіанського населення.

ПОДІЛИТИСЯ: