Причини згортання НЕПу. Підсумки НЕПу

У другій половині 20-х рр. розвиток непівської економіки стало носити суперечливий, а часом і кризовий характер. Зіткнувшись з нестачею фінансових коштів для розгортання промисловості, більшовицьке керівництво пішло по шляху все більшої централізації в розподілі ресурсів, витіснення приватного капіталу з торгівлі за допомогою податкового преса, підвищення орендної плати.
Серйозною проблемою було безробіття: якщо в 1923 р на біржах праці було зареєстровано 160 тис. Осіб, то в квітні 1927 безробітних налічувалося близько 1,5 млн осіб.
Не менш суперечливим був розвиток сільського господарства. Обмеження в розвитку великого товарного селянського господарства приводили до загострення протистояння між владою і заможним селянством.
Нова економічна політика не стала політикою «всерйоз і надовго» насамперед тому, що лідери держави не змогли з’єднати курс ринкових реформ і соціалістичну орієнтацію. Нові економічні реалії все більш суперечили комуністичній доктрині. В ці роки не відбулося змін у політичній системі, не зник терор. Адміністративно-командний стиль партійного апарату ВКП (б) робив неп прихильником централізації, що вступало в протиріччя з його принципами.
Була й ще одна причина відмови від непу: настрої керівних кадрів і великої частини суспільства, які розглядали його як «тимчасовий відступ», «тактичний маневр».
У другій половині 20-х рр. відновлювальні резерви в промисловості були вичерпані, країна зіткнулася з необхідністю величезних капіталовкладень. Однак залучити приватний капітал не вдалося, так як це було заборонено законодавчо. Прискорений розвиток промисловості залежало від селянства, яке потрібно було змусити віддавати все, що воно виробляло. Тому знову виник в 1927-1928 рр. криза хлібозаготівель, яка спричинила за собою введення карткової системи, було вирішене надзвичайними заходами епохи воєнного комунізму: через насильницьке вилучення зерна та арешти.
Перехід до репресивних заходів був обумовлений не в останню чергу політичними причинами – зростаючою загрозою комуністичної радянської влади з боку зміцнілого заможного селянства. Нездоланні протиріччя між економікою і політичною системою, заснованої на всесилля адміністративно-командних методів, зумовили кінець непу і перехід до масової колективізації селянства.

ПОДІЛИТИСЯ: