Передумови промислового перевороту в Англії

Передумовами розвитку промислового перевороту в Англії є:

  • Значне накопичення капіталів в наслідок колоніальної торгівлі, переважно у підприємців;
  • Вищі верстви суспільства в Англії також займалися підприємництвом;
  • Вільний вхід в число дворян розбагатілих підприємців Англії;
  • Колоніальна імперія виступала в якості великого ринку збуту продукції;
  • Збільшувався рівень поділу виробництва: виготовлення складних виробів поділялося на дрібні операції;
  • Розвивався ринок трудових ресурсів, оскільки здійснювалася політика обгороджування щодо безземельних селян.

Таким чином, зовнішній фактор початку промислової революції в Англії – це специфіка колоніальної імперії, внутрішній – особлива ідеологія англійського суспільства, що не має чіткого протиставлення підприємництва і дворянства, і політика обгороджування.

ПОДІЛИТИСЯ: