Історія

Реферати, конспекти лекцій з історії

Політична ідеологія

0 коментарів
Однією з трьох областей аналізу політичної свідомості є аналіз політичної ідеології та її ролі в політичному житті. Ідеологію можна визначити як відносно систематизовану сукупність поглядів, відмінною рисою якої...

Громадська думка

0 коментарів
Розвиток і поглиблення демократії, що є політичним аспектом процесу формування розвиненого суспільства, передбачає посилення ролі громадської думки у вирішенні проблем, що стоять перед суспільством. Однак якщо інші, перш за все...

Політична позиція

0 коментарів
За загальнотеоретичних проблем позицій є велика література, яка висвітлює, зокрема, з різних точок зору питання визначення позиції і способи її дослідження. Я не буду детально розглядати ці питання,...

Процес прийняття політичних рішень

0 коментарів
Проблема прийняття політичних рішень була вже порушена в минулих статтях в якості одного з аспектів теоретичного аналізу явища влади. Тому немає необхідності повертатися ще раз до питань термінології....

Політична соціалізація

0 коментарів
Під політичною соціалізацією розуміється сукупність тих суспільних процесів, в результаті яких індивід приймає певну політичну роль. Політична соціалізація відбувається в багатьох сферах життя: у сім'ї, групі ровесників, школі,...

Економічні та політичні зміни

0 коментарів
При дослідженні економічних і політичних змін, здійснюваних в розвинених країнах, перед нами виникає незвично цікава теоретична проблема, яка має значення не тільки для розвинених країн. Це проблема про...

Культура і політика

0 коментарів
Політичні відносини формуються під впливом зразків культури суспільства, в якому вони проявляються. При розгляді аспекту політичних відносин, пов'язаних з культурою, аналізу піддається проблема тих норм і цінностей, які...

Суспільно-політичні рухи

0 коментарів
Основним елементом аналізу політичних рухів є визначення їх соціальної бази, оскільки ці рухи завжди виражають певні суспільні інтереси і прагнення, а характер цих інтересів і прагнень є найважливіший аспект будь-якого...

Соціологія держави

0 коментарів
Дослідження політики так тісно пов'язане з функціонуванням державної влади, що в роботах багатьох західних теоретиків воно ототожнюється з дослідженням держави й апарату державної влади. Подібна точка зору грішить перебільшенням. У...

Політичні партії та громадські рухи

0 коментарів
Політичні громадські рухи та їх особлива, институционализированная форма, якою є політичні партії, являють собою одну з основних областей, досліджуваних соціологією політичних відносин. Яким чином складаються політичні рухи, як...