Історія

Реферати, конспекти лекцій з історії

Східні походи Олександра Македонського

0 коментарів

Східні походи Олександра Македонського (334 - 324 р. до н. е.)Олександр Македонський (роки правління: 336 — 323 рр. до н. е.) — один з найвідоміших полководців і політиків давнину. Події...

Пелопоннеська війна (431-404 рр. до н. е.)

0 коментарів

Пелопоннеська війна (431 - 404 рр. до н. е.)Рівновага двох найсильніших у Греції військово-політичних союзів — Афінської симмахії і Пелопоннеської ліги незабаром було порушено. Між ними відбулася ціла серія воєн (вони...

Піднесення Македонії: конспект

0 коментарів

На півночі Балканського півострова була розташована стародавня Македонія. У своєму розвитку вона відставала від передових грецьких міст. Розпад родо-племінних відносин і формування держави припали тут на V ст. до н....

Спартанська олігархія

0 коментарів

Спартанський поліс був сукупністю п'яти сільських поселень, розташованих на Пелопоннесі (області Лаконія і Мессенія). В ньому переважало сільське господарство і були слабко розвинені ремесло і товарно-грошові відносини (в ремеслі розвивалися...

Греко-перські війни

0 коментарів

До кінця VI ст. до н. е. визначилися непримиренні суперечності між виросла на Сході державою Ахеменідів і світом грецьких полісів. Здійснюючи політику нестримної експансії, перські царі встановили контроль над протоками...

Сутність полісної держави

0 коментарів

Давньогрецька цивілізація відрізнялася від сусідніх близькосхідних цивілізацій тим, що саме в Греції вперше виникло просте товарне виробництво і утвердилися приватновласницькі відносини. Цьому сприяли ранній розвиток торгівлі і мореплавства, відсутність у суспільстві...

Релігія Античності

0 коментарів

Релігію в давнину називають общинної або племінної, у вітчизняній літературі — поганської. В давнину всі люди без винятку були віруючими. Тому релігія, храм, обряд, жрецтво відігравали величезну роль в житті...

Політичний розвиток Греції в архаїчний період

0 коментарів

Досягнутий греками технічний і економічний прогрес позначився на соціальних відносинах. Спартанцю Аристодему належить крилата фраза: «Гроші роблять людину». Дійсно, оболи і драхми різко прискорили процес майнового розшарування. По-перше, стали купуватися...

Крито-мінойська і мікенська культури

0 коментарів

На рубежі 3 — 2-го тис. до н. е. критяни першими в Європі створили кілька ранньодержавних центрів, одним з яких був Кносс. По імені легендарного правителя Міноса ця культура називається...

Афінська демократія

0 коментарів

Прикладом демократичного поліса є Афіни (центр області Аттика в Середній Греції), олігархічного — Спарта. Афінський поліс представляв собою суспільство і держава, в якій були добре розвинені ремесло, торгівля і товарно-грошові...