Історія

Реферати, конспекти лекцій з історії

Селянство в країнах Стародавнього Сходу

0 коментарів

Основну масу населення країн Стародавнього Сходу становили вільні селяни-общинники. Їх соціальний статус залишався практично незмінним протягом тисячоліть, але в кожен період історичного розвитку країн Стародавнього Сходу їх фактичне становище суттєво...

Ремесло і торгівля в країнах Стародавнього Сходу

0 коментарів

Ремісники складали більшу частину міського населення. Спочатку вони займали досить високе становище в суспільстві, що пов'язано з уявленнями про божественне походження ремісничих професій. Але поступово їх соціальний статус падає і...

Жерці в країнах Стародавнього Сходу

0 коментарів

Релігія відігравала в житті суспільства того часу величезну роль. Згідно з уявленнями того часу, боги розпоряджаються всіма сторонами життя людей. Тільки жерці завдяки відомим одним їм релігійним ритуалам могли спілкуватися...

Військовий стан у країнах Стародавнього Сходу

0 коментарів

Отримувала в той час високі і стабільні врожаї товариство повинно було постійно побоюватися набігів сусідів, яких приваблювала можливість багатої здобичі. В результаті виникає шар професійних воїнів, головним обов'язком яких був...

Правитель і державний апарат в країнах Стародавнього Сходу

0 коментарів

На вершині соціальної драбини в давньосхідних суспільствах стояв правитель, влада якого була практично необмеженою, деспотичну. Це була важлива умова нормального функціонування держави в той час. Саме правитель стабілізував відносини між...

Виникнення індивідуального господарства

0 коментарів

У період общинної і «палацової економіки» продуктивність праці окремої людини або індивідуальної сім'ї була дуже невелика. Звідси існувала необхідність колективної праці.

З розвитком землеробства становище почало змінюватися. Продуктивність праці окремої...

Дворцова (царська) економіка

0 коментарів

У початковий період становлення цивілізацій розвиток продуктивних сил ще не досягло того рівня, щоб відпала необхідність у колективній праці.

Наприклад в Єгипті фактично всією землею в країні володів фараон, так...

Період родо-племінних відносин Давньосхідних цивілізацій

0 коментарів

Основною соціальною та економічною одиницею до появи цивілізацій була родова община. Слабкий розвиток продуктивних сил вимагало колективних форм організації праці. Тому вся громада, ділилася на великі системи, спільно займалася добуванням їжі....

Землеробство Стародавнього Єгипту та Месопотамії

0 коментарів

Ще давньогрецький історик Геродот сказав, що Єгипет — дитя Нілу. Важко переоцінити значення цієї річки для життя країни. Навіть єгипетський ієрогліф для позначення провінції здавна представляв собою зображення землі, розділених...

Економічна основа Давньосхідних цивілізацій

0 коментарів

Економічною основою всіх перших цивілізацій було високорозвинене зрошуване землеробство, яке базувалося на використанні річкових паводків. Становлення цивілізацій являло собою складний процес пристосування місцевих водних і рослинних ресурсів для потреб землеробського...