Новий політичний режим

На II з’їзді Рад, що проходив 25-27 жовтня, більшовики отримали чисельну перевагу. Це дозволило делегатам з’їзду законодавчо закріпити результати збройного повстання. Влада в країні перейшла в руки Рад, були прийняті написані Леніним декрети про мир і про землю. Протягом декількох місяців в багатьох частинах країни більшовикам вдалося розігнати колишні органи місцевої влади. Відбувалося становлення нового політичного ладу. Його оболонкою стала система Рад знизу доверху – від місцевих (сільських і міських) до Всеросійського з’їзду Рад. Саме він і став головним законодавчим органом влади. У проміжках між з’їздами працював Всеросійський центральний виконавчий комітет (ВЦВК). У жовтні його головою став Л. Б. Каменєв, а пізніше – Я. М. Свердлов. Виконавча влада зосередилася в руках нового уряду – Ради народних комісарів, – яке очолив В. І. Ленін.
Система Рад стала камуфляжем для влади реальної – більшовицької. У верхах РСДРП (б) приймалися всі найважливіші державні рішення. Не змінило ситуації і те, що в Раднарком у листопаді 1917 р увійшли представники партії лівих есерів. Нова коаліція на нетривалий час створила лише видимість якогось демократизму в радянських верхах.
У перші післяжовтневі тижні країна була охоплена перетвореннями. На фронті вдалося укласти перемир’я, відкрилися мирні переговори. Відповідно до Декрету про землю поміщицькі угіддя передавалися селянам. На підприємствах вводився робітничий контроль, почалася націоналізація транспорту, банківської системи, промисловості. Відбулися відкладалися впродовж довгого часу вибори до Установчих зборів. Незважаючи на саботаж з боку чиновників, налагоджувалася робота оновлених міністерств – наркоматів. Для зламу опору «класових ворогів» була створена Всеросійська надзвичайну комісію з боротьби з контрреволюцією і саботажем (ВЧК). У процес управління державою активно включалися робітники і солдати.

Збувалися надії широких мас населення століттями гнобленої країни на свободу та гідне життя. Звертати чи тут увагу на розігнаний Рада, де окопалися «угодовці» -меньшевікі, або на двох кадетів – «ворогів народу”, яких у лікарні закололи матроськими багнетами? Адже перемогла істинно народна влада, править «робітничо-селянський уряд». Чи не викликав соціального вибуху і розгін Установчих зборів 6 січня 1918 Нечисленні демонстрації робітників та інтелігенції в його підтримку були розсіяні солдатами і червоногвардійцями. Отримавши відносну більшість у зборах есери не мали ні сил, ні політичної волі, щоб чинити збройний опір. Багато солдати і робітники йшли за більшовиками, вірили в успіх їх перетворювальних планів.
Через кілька днів після розпуску Установчих зборів відкрився III Всеросійський з’їзд Рад. Схваливши діяльність ВЦВК і Раднаркому, делегати прийняли Декларацію прав трудящого і експлуатованого народу. Вона проголошувала знищення експлуатації людини людиною, ставила завдання побудови соціалізму.

ПОДІЛИТИСЯ: