Історія і причини расизму

Поняття расизму

Під расизмом розуміють сукупність поглядів про те, що людські раси фізично і розумово нерівноцінні. Дана точка зору надавала вагомий вплив на розвиток історії та культури в багатьох країнах.

Деякі джерела містять більш широке поняття расизму, розглядаючи його як ідеології, яка зачіпає питання про поділ людей на диференційовані групи, іменовані расами, про можливість успадкування расових ознак, фізичних характеристик, рис характеру, інтелекту, гумору, моралі, культури, а також про перевагу будь-якої раси над іншою.

На практиці ідеологію расизму використовують для розпалювання дискримінації, обмеження прав будь-якої раси, обґрунтування переваги над будь-якої раси.

Необхідно відзначити, що даний термін вперше з’явився в 1932 році у французькому словнику Ларусса, який представляв собою довідник по основним політичним і політологічних термінів. У ньому він представлявся як системи, яка стверджувала перевагу однієї расової групи над іншими. В даний час значення даного терміна постійно доповнюється, розширюється, в деяких країнах видозмінюється, що вносить значний вклад в розвиток даного поняття в такій науці, як політологія.

Однак на сьогоднішній день в різних країнах склалися досить стійкі мультирасові і расові мультикультурного суспільства, в зв’язку з чим знадобилося розширення даного поняття. Так, на сьогоднішній день поняття расизму тлумачиться як вплив раси на характер людини, його моральні якості, таланти, а також поведінку.

Зазначене поняття називають ще новим расизмом. А в ньому розглядається як мінливої ​​особистості, яке пристосовується до навколишнього середовища, будучи при цьому членом певних етнічних і цивілізованих спільнот. Нерідко така особистість відображає стереотипи поведінки певної раси.

На сьогоднішній день расизм заборонений міжнародно-правовими документами та вважається політично неприйнятним. Однак деякі особи продовжують висловлювати ці принципи, хоча і більш завуальовано. Тим більше що расизм поступово зникає і на зміну йому приходить ідея несумісності цивілізацій. Це ідея означає, що представники різних рас відрізняються один між одним і тому не повинні змішуватися.

Історія расизму

Історія появи цього поняття пов’язані, перш за все, з географічними відкриттями європейців. Спочатку мала місце колонізаційна політика, яка нерідко супроводжувалася тим, щоб європейці, перебуваючи на певні території, знищували місцевих жителів або поневолює їх. Крім того, саме європейцями була придумана теорія про те, що деякі народи були прокляті відповідно до біблійними положеннями, що давало підставу звернення їх в рабство. Особливо це положення стосувалося негроїдної раси. Разом з тим, окремі представники даної раси займали дуже високе положення в європейському суспільстві і зробили суттєвий внесок у розвиток політики в цілому, користувалися безперечним авторитетом серед своїх співвітчизників і європейців.

Наприклад, такий шведський політик, як Густав Бадин, спочатку був шведським чорношкірим рабом. Однак згодом королевою він був зведений в ранг високопоставленого чиновника, довгий час був значущим державним діячем, наближеним королеви.

А в XII столітті з’явилася так звана теорія полігенеза, який обгрунтував таку точку зору: у різних рас були різні прабатьки. Однак дана теорія була спростована вченими, але лягла в основу расизму.

У XX столітті расизм також мав місце і характеризувався такими ознаками:

  • поява нацистів;
  • виправдання расизмом знищення людей в період Другої світової війни;
  • поява остракізму;
  • спрямованість расизму проти іммігрантів.

До кінця XX століття світове співтовариство дійшло висновку про те, що расизм як явище має бути знищений, інакше це призведе до появи Третьої світової війни і великих людських жертв. Крім того, з’явилося поняття “дискримінація”, яке означало в тому числі дискримінацію за расовою ознакою. В даний час діє заборона на дискримінацію в будь-яких сферах, в тому числі в сфері трудового права.

Причини появи расизму

Говорячи про причини расизму, необхідно відзначити такі особливості:

  • вплив європейської раси на формування основних точок зору в даній області;
  • в деяких державах расизм існує з моменту їх появи (США);
  • однією з причин расизму є існування колоній і необхідність обгрунтування підпорядкування окремих категорій народів;
  • необхідність обгрунтування рабства.

Причиною расизму довгий час було саме обгрунтування рабства і існування колоній. Саме тому в XX столітті таке поняття, як расизм, існувало і процвітало. Цим обґрунтовується відмінність між верствами населення, необхідністю існування категорії рабів і категорій панів, феодальними і становими відмінностями.

Середньовічний лад обгрунтовував можливе існування расизму як такого, в іншому випадку неможливо було б змусити рабів і робітників здійснювати трудову діяльність за копійки. Відповідно, така зору була вигідна державам для розвитку власної економіки. XX століття відрізняється від інших тим, що мали місце перевороти в соціальній сфері, сфері управління державою, у багатьох державах стала переважати республіканська форма правління, що справило значний вплив на подальшу скасування рабства і заперечення будь-яких форм дискримінації.

В даний час обстановка в даній сфері більш-менш стабілізувалася, хоча окремі спалахи расової неприязні спостерігаються. В цілому, взаємини між народами на сьогоднішній день будуються на взаємному інтересі до культури, історії один одного, інтерес до різних історичних пам’ятників, завдяки чому активно процвітає туризм. Крім того, розвитку взаємного доброзичливих відносин сприяє поширення мережі Інтернет, в якій представники різних рас спілкуються і знаходять друзів.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ямби Архілоха