Інтеграційні процеси в світі

Важливою рисою міжнародного життя наприкінці XX ст. стали інтеграційні процеси. Найбільш успішно вони протікають в Європі. Ще в 1949 р з метою зближення західноєвропейських країн було створено Раду Європи. У 1951 р Бельгія, Італія, Люксембург, Нідерланди, ФРН, Франція заснували перше інтеграційне співтовариство в Західній Європі – Об’єднання вугілля та сталі. Однією з його цілей було економічне відновлення Європи. Наступним етапом стало більш тісне об’єднання, створене західноєвропейцями після підписання в 1957 р Римського договору. Він поклав початок створенню Європейського економічного співтовариства (ЄЕС). Поступово в нього вступило більшість європейських країн.

У 1992 р був підписаний Маастрихтський договір, що передбачав прискорення інтеграційних процесів. Європейське економічне співтовариство перетворилося на Європейський Союз (ЄС), інтеграція торкнулася не тільки економічні, але й політичні аспекти. Були сформовані володіють значним впливом загальноєвропейські органи. У Страсбурзі засідає парламент Євросоюзу, члени якого обираються в країнах-учасницях шляхом прямих виборів. Кількість парламентаріїв від кожної країни пропорційно чисельності її населення (у 2006 р ЄС включав 27 країн). Європарламент отримав значні наднаціональні повноваження. Там же, в Страсбурзі, знаходиться Європейський суд з прав людини. Держави-відповідачі зобов’язані виконувати рішення цього суду. У державах Європейського Союзу введена єдина валюта – євро. Громадяни країн Євросоюзу отримали право вільного пересування і вибору занять в рамках об’єднаної Європи.
Інтеграція характерна і для інших регіонів світу. Свої економічні та політичні зусилля координують країни Північної Америки, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Латинської Америки, Тропічної Африки, арабського світу. У числі цих економічних і політичних об’єднань слід зазначити ШОС і БРІКС. Шанхайська організація співробітництва (ШОС) була заснована в 1996-1997 рр. в результаті підписання угод між країнами так званої шанхайської п’ятірки (Казахстаном, Киргизією, Китаєм, Росією, Таджикистаном). У самітах ШОС беруть участь також країни-спостерігачі. БРІКС – абревіатура, складена з перших букв назв входять до цього утворення держав: Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південно-Африканського Союзу.
На відміну від Західної Європи, в СНД інтеграційні процеси, навіть двосторонні, до останнього часу йшли повільно. Політичного та економічного зближення держав, що входять у Співдружність, не відбувалося, хоча було підписано чимало відповідних документів. Так, з 1992 р існує Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), яка в різний час об’єднувала від шести до дев’яти (у 2003 р в ній складалися Азербайджан, Вірменія, Білорусія, Казахстан, Росія) держав. У 2007 р Білорусія, Казахстан і Росія уклали договір про Митний союз ЄврАзЕС. Цей Союз є формою торгово-економічної інтеграції цих країн.

ПОДІЛИТИСЯ: