Форми і методи антиколоніальної боротьби в 20-30-ті роки 20 століття

Після світової війни процес переростання визвольного руху в країнах Азії та Африки в національно-визвольний, що почався ще до війни, придбав загальний характер. Це знайшло вираження, по-перше, потужний підйом національно-визвольного руху, який у 1918 – 1923 рр. охопило майже всі колоніальні і залежні країни. По-друге, в антиімперіалістичну боротьбу включилися в тій чи іншій формі практично всі класи і верстви суспільства в цих країнах. В деяких в рух були залучені навіть окремі, патріотично налаштовані феодальні і теократичні елементи. У більш розвинених країнах Сходу складалися умови для вступу в антиімперіалістичну боротьбу в якості самостійної сили зародження робочого класу.

Криза колоніалізму розвивався в умовах існуючих значних відмінностей у ступені зрілості рухів, розстановці їх рушійних сил, характер їх керівництва, формах і методах антиколоніальної боротьби. В історичній літературі виділяють наступні форми національно-визвольного руху в країнах Азії та Африки: визвольні повстання і руху на чолі з феодальною верхівкою (Марокко, Лівія, Ірак, Афганістан, країни Тропічної Африки); рухи і революції під керівництвом національної буржуазії (Індія, Бірма, Єгипет, Туреччина, Сирія, Алжир, Іран); руху на чолі з буржуазними демократами за участю робочого класу (Китай, Індонезія); селянські рухи під керівництвом революційних демократів, спиралися на військову допомогу Радянської Росії (Монголія, Тува). В рамках кожного з цих рухів на різних етапах його розвитку застосовувалися найрізноманітніші методи боротьби: від парламентських конституційно-ліберальних до збройних.

В ході визвольної боротьби берберських племен на території Марокко у 1921 р. була створена Рифская республіка на чолі з еміром Абд аль-Керимом. Республіка Риф була своєрідною формою військово-племінної демократії, в якій проявилася тенденція до національної консолідації (конституція, парламент, уряд, місцева влада). Республіка Риф героїчно билася проти французьких та іспанських колонізаторів до кінця 20-х рр.

У Лівії визвольна боротьба також призвела до проголошення республік Кіренаїки і Тріполітанії. Італія була змушена надати в 1919 р. Триполітанської республіці внутрішню автономію, а в 1920 р. визнати суверенітет республіки Кіренаїки. У січні 1922 р. між двома республіками був підписаний Національний пакт, який передбачав спільну боротьбу проти італійських загарбників, але Італії вдалося перешкодити політичному об’єднанню лівійського народу.

В Афганістані інтереси незалежного національного розвитку представляла група реформаторів на чолі з молодим еміром Амануллой-ханом, які прийшли до влади після державного перевороту в лютому 1919 р. Він проголосив відновлення незалежності, ліквідації відсталості країни, проведення буржуазно-ліберальних реформ. Ці завдання об’єктивно відповідали інтересам широких верств афганського населення, яке активно підтримало еміра почалася в 1919 р. з Англією війні за незалежність. Однак ці соціальні сили не змогли стати тривалою і міцною опорою при проведенні внутрішніх буржуазних реформ.

Ідеологія феодального націоналізму, племінні і релігійні форми боротьби переважали і в країнах Тропічної Африки (Нігерія, Бельгійське Конго, Уганда, Кенія). Поряд з релігійно-реформаторськими рухами, що виникли в цих країнах, стали з’являтися і перші політичні організації африканського населення, яке перебувало вже під значним впливом буржуазного націоналізму.

Основною формою ідеології національно-визвольного руху був буржуазний націоналізм, про що свідчило політичне лідерство національної буржуазії у визвольному русі більшості колоніальних і залежних країн. Її лідери об’єднали навколо себе широкі верстви населення, завоювали великий авторитет і популярність. У своїй діяльності вони успішно поєднували ідеологічні та політичні концепції буржуазії і ліберальних поміщиків з релігійними традиціями і віковими звичаями, гнучко і вміло використовуючи їх у своїх класових цілях. Звернення до релігійних традицій допомогло ідеологів буржуазного націоналізму оволодіти умами величезних мас населення колоніальних країн.

Лідери буржуазно-націоналістичних партій (М. Ганді, М. Кемаль, Сунь Ятсен, С. Заглул) при всьому розходженні їх ідеологічних і політичних концепцій були справжніми патріотами, найбільшими національними діячами. Найбільш активною силою національних буржуазних партій виступали середні шари, чия роль зросла після першої світової війни. Вони були послідовними прихильниками масових, бойових форм боротьби проти імперіалізму, за вступ буржуазно-демократичних свобод. Значно ширше, ніж помірні і тим більш консервативні буржуазні лідери, вони зверталися до релігійним уявленням і традицій минулого в якості символу втраченої незалежності, своєрідної форми національного та соціального єднання.

У той же час ідеологія і політика буржуазно-націоналістичних політичних партій та їх лідерів відрізнялася суперечливістю, що відображало двоїсту природу самої національної буржуазії. Якщо в основних питаннях антиімперіалістичної боротьби буржуазний націоналізм виступав з загальнонаціональних позицій, то при вирішенні внутрішніх політичних і соціальних питань він виражав інтереси панівних верств суспільства, чужих інтересам трудящих. Це проявилося незабаром після приходу до влади в ряді незалежних держав Азії національної буржуазії.

Перша національна буржуазна революція сталася в Туреччині. Боротьбу за національне державне самовизначення очолили національна буржуазія та міські середні шари, які розглядали плани розчленовування Туреччини і іноземну окупацію як безпосередню загрозу власним інтересам. В ході боротьби були створені товариства захисту прав і Представницький комітет з центром в Анкарі. Вони об’єднали представників національної буржуазії, інтелігенції і прогресивного офіцерства на чолі з М. Кемалем. Турецька буржуазія не відразу звільнилася від застарілих уявлень феодального патріотизму і висунула революційні методи боротьби проти іноземного панування і феодального султанського режиму. Центром боротьби стала Анкара, де були сформовані нові органи вищої влади Туреччини. Розгром іноземної інтервенції, підтримка Радянської Росії створили необхідні умови для перемоги національної революції. У 1922 р. був ліквідований султанат і в 1923 р. проголошена Турецька республіка.

Однак після приходу турецької буржуазії до влади стала звужуватися соціальна база революції. Перетворення більшою мірою зачіпали область права, культури і побуту. Аграрний і селянський питання не були вирішені, почали посилюватися суперечності між національною буржуазією і середніми шарами, яких поступово відсторонили від управління країною. У цьому проявилася суперечливість турецької національної буржуазії, яка зберігала свої антиімперіалістичні тенденції, але виступала проти радикальних буржуазно-демократичних перетворень.

Великою своєрідністю відрізнялися форми національно-визвольної боротьби в Індії, де головним ідеологом і керівником руху був М. К. Ганді. Запропоновані їм форми ненасильницького опору владі повинні були виключити революційне класове насильство. На основі філософії індуїзму Ганді стверджував, що насильство взагалі суперечить духу індійців. Шлях революційної Росії він вважав неприйнятним для Індії. Ганді заперечував будь-яку форму насильницької класової боротьби, але в той же час підкреслював, що не можна домогтися успіхів у завоюванні самоврядування, не пробудивши національну самосвідомість індійських мас. Його ідеї про гармонію класових інтересів були нерозривно пов’язані з уявленнями про соціальному світі, моральному удосконаленні та добровільної опіки поміщиків над селянами і капіталістів над робітниками.

Ідеї Ганді зберігали особливості релігійного світогляду, близького народним масам, і відповідали їх сприйняттю. Ганді швидко завоював популярність, особливо великий вплив він справив на дрібну міську буржуазію. В умовах етнічної та кастової роз’єднаності і релігійних відмінностей гандизм став ідеологією загальнонаціонального, антиімперіалістичного єдності, зіграв важливу роль у національно-визвольному русі Індії.

Під керівництвом Ганді Індійський національний конгрес (ІНК), очоливши масовий національно-визвольний рух і надавши йому організовану форму кампанії громадянської непокори, швидко перетворився в масову общеиндийскую політичну організацію. Партія за своїм складом, політичної лінії і тактики перестала бути організацією вузької групи буржуазії і ліберальних поміщиків, значно розширила свою соціальну базу і вже відображала у своїх програмних вимогах загальнонаціональні інтереси.

У той же час прагнення керівників ІНК будь-якою ціною утримати трудящі маси в рамках ненасильницьких дій посилювало внутрішньопартійну боротьбу. У середині 30-х рр. у ІНК активізується ліве крило, що сформувалося ще в кінці 20-х рр. В 1934 р. в рамках ІНК була створена партія конгрес-соціалістів, яка розглядала боротьбу трудящих за свої безпосередні економічні і політичні вимоги як складову частину боротьби за незалежність. Це було тим більш важливо, так як компартія Індії в цей час проводила політику негайної безкомпромісної боротьби за диктатуру пролетаріату. В цих умовах ІНК залишався єдиною масової антиімперіалістичної організацією, лідером національного руху в Індії.

ПОДІЛИТИСЯ: