Етапи промислового перевороту у Франції

У Франції промисловий переворот тривав перші шістдесят років 19 століття і складався з декількох етапів.

На першому етапі (1800-1814) економічна політика держави будувалася таким чином, щоб створити певні переваги для розвитку торгівлі і промисловості в країні.

Був заснований Французький банк, який отримав особливі права на грошову емісію і акумулює великий капітал. Захоплення нових територій військами Наполеона Бонапарта сприяв поширенню французької продукції в Європі і притоку великого обсягу грошових сум. Завдяки цьому виробництво в промисловій галузі збільшилася в 1,5 рази, а в полотняною і металообробної – в 4 рази. Повільними темпами відбувалося впровадження парових машин. У 1806 році для підриву могутності Англії і створення умов для розвитку французької промисловості, Наполеоном вводиться континентальна блокада Великобританії, згідно з якою заборонялася торгівля з нею навіть нейтральним державам. Незважаючи на те, що в перші роки блокади у Франції спостерігався промисловий підйом, в подальшому деякі галузі промисловості, що використовують сировину з колоній, почали падати. Значні проблеми виникли і в сільському господарстві, орієнтованому до блокади на збут товарів до Великобританії. Скорочувався експорт вина, зерна та іншої продукції, в результаті чого падали ціни і на внутрішніх ринках. В цілому континентальна блокада Великобританії негативно вплинула на промисловий розвиток Франції.

Другий етап промислового перевороту (1815-1848 роки) пов’язаний з прискоренням економічного розвитку Франції. Мирний період дозволив прискорити темпи зростання промислового виробництва, створювалася велика фабрично-заводська промисловість. Ще більше прискорення промислового перевороту сталося під час Липневої монархії. В результаті до середини 19 століття Франція перебувала на другому місці за обсягами виробництва в промисловій галузі після Великобританії.

Для третього етапу промислового перевороту (1849-1870) характерно поширення фабрично-заводського виробництва, яке охоплювало більшість промислових галузей. Підвищувалася механізація і концентрація виробництва. Швидкими темпами розвивалася важка промисловість. Широкий розвиток отримали кредитна і банківська сфери.

Результатом промислового перевороту у Франції став її остаточний перехід на шлях індустріального розвитку.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Перші напади на Русь