Економічний розвиток Західної Європи в період раннього Середньовіччя

В економічному житті Західної Європи в V — IX ст. тривали процеси аграризації і занепаду міський (полісної системи, що почалися ще в часи пізньої Римської імперії. Потужним каталізатором для них стали німецькі вторгнення початку V ст. і створення загарбниками власних королівств в Іспанії, Галлії, Італії і Північній Африці.

У результаті значного скорочення торгівлі, насамперед сухопутної, що було пов’язано з руйнуванням колишніх шляхів сполучення, закріплювався принцип економічної самодостатності, що означав забезпечення життєдіяльності регіону компактного або господарського комплексу виходячи з власних ресурсів, без виходу на ринок.

У той же час необхідно враховувати, що на початку IX ст. реалізація цієї тенденції загальмувалася. У державі франків, що займала більшу частину континентальної Західної Європи, спостерігався економічний підйом, що виражався у проведенні щотижневих ярмарків у більшості єпископських міст, три-чотириразове збільшення карбування монети, активізації міжобласний і транзитної торгівлі. Стабілізація, однак, була недовгою. У другій половині IX ст. тенденція до економічної самодостатності набирає нові обороти, що не в останню чергу було пов’язане з міжусобною боротьбою, що почалася в 843 р. після розпаду франкської імперії, і набігами вікінгів.

Основною господарською одиницею в Західній Європі на початку періоду був алод — вільно відчужувана земельна власність, яку можна було продати, передати у спадок, обміняти. Володіння аллодом було пов’язано з виконанням певних зобов’язань перед державою, в першу чергу з участю в походах, будівництвом укріплень, ремонтом мостів. Дещо пізніше з алло – дов починають стягувати податки.

Спочатку алоди відрізнялися один від іншого тільки кількісно. Знатні германці при розселенні на нових територіях отримували набагато більше землі, ніж прості воїни. У володіннях перших працювали колишні римські раби і колони, друге — як і раніше члени сім’ї. Однак з плином часу між великими і дрібними аллодами почали виникати і якісні відмінності.

Селянське господарство поступово, але неухильно дробилася між спадкоємцями, доходячи в кінці кінців до такої межі, за якою ставало неможливим забезпечення сім’ї навіть мінімумом продуктів. Розоряли селян також безперестанні війни і зростаючий податковий гніт держави.

Основними варіантами виходу з положення, що створилося, були наступні: 1) коммендация — перехід під патронат великого землевласника, який брав на себе селянські зобов’язання перед державою; 2) прекарий — отримання від великого землевласника наділу у тимчасове користування на певних умовах. Перший варіант призводив до оформлення повної або часткової особистої залежності селянина, другий — до поземельної залежності.

Алоди знатних германців перетворилися в маєтку. Однак для отримання доходу з них було потрібно з’єднати землю і робочі руки. Це досягалося двома шляхами, які часто поєднувалися: по – перше, селяни отримували наділи і виплачували орендну плату натурою або відпрацюваннями; по – друге, частину маєтку відводилася під панську оранку, де на постійній основі працювали колишні римські раби, колони і особисто залежні селяни.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Франція після де Голля