Державний контроль над суспільством у Візантії

Еволюція фемного ладу, призвела до збагачення стратигів, об’єктивно підштовхувала останніх до наступу на соціально-економічні права селянської громади і стратиотського стану в цілому, що могло призвести зрештою до ослаблення їх власних позицій у фемах. Запобігти подібний тупиковий варіант розвитку могло отримання стратигами необхідних їм матеріальних, у тому числі грошових, ресурсів із зовнішнього по відношенню до фемам джерела. У даному випадку таким джерелом виступила держава. На практиці це означало розвиток централізованих форм стягування ренти і розростання бюрократичного апарату.

У підсумку візантійське держава стає настільки потужною самодостатньою силою, що охоплює своїм прямим і непрямим контролем практично всі сфери суспільного життя. Центральною фігурою візантійської системи управління був імператор, який, за словами Льва VI Мудрого (886 — 912), «про все піклується і дбає сам, і з Божою допомогою всі справи направляються і вирішуються його піклуванням».

Разом з тим було б помилкою говорити про його абсолютної влади. Він займав у всій системі управління строго відведене місце. Його свобода в прийнятті рішень безпосередньо залежала від позиції інших елементів системи. Останні при цьому мали певну можливість здійснювати необхідну, на їхню думку, коригування курсу. Досягалося це через інститут соправительства, причому співправитель імператора міг і не належати до правлячого роду, або за допомогою тимчасових правителів, яким передавалася реальна влада в державі.

Для бюрократичного апарату Візантії було характерне одночасне існування двох ієрархій: посад і титулів. Кожна ступінь у них була пов’язана зі строго визначеним державним утриманням. Просування по службовій драбині здійснювалося за указом імператора з урахуванням вислуги років. Титули давалися або купувалися довічно.

Держава у Візантії контролювала практично всі сфери суспільного життя. В економіці склався своєрідний варіант відомого з історії Стародавнього Сходу «палацового господарства», що забезпечував натуральним шляхом численні потреби армії, флоту, двору, відомств. Кожне столичне відомство мало в провінції приписаними до нього майном, частина з яких могла здаватися в оренду. Під повним державним контролем перебували церква, система освіти, в тому числі вищої.

У держави достатньо було і важелів впливу на великих землевласників (динатов), оскільки основна частина їх доходів надходила аж ніяк не з їх маєтків, а з імператорської скарбниці. Крім того, центральна влада могла надати динату крім посади і титули ще і право на отримання частини державних податків з певної території (прония) або звільнити від виплати податків, як правило, екстраординарних, їх земельні володіння і населяють їх селян, вивести ці землі зі сфери діяльності чиновників (экскуссия).

У XII ст. система тотального державного контролю почала давати перші збої. Зовнішнім вираженням цього стало зміцнення економічних позицій недержавних форм господарювання. Намітився перевагу частновладельческой експлуатації селян над державною. На території країни з’явився ряд самостійних та напівсамостійних областей (Кіпр, Центральна Греція, західна частина Малої Азії, Трапезунд). Розпад імперії прискорило завоювання Константинополя хрестоносцями в 1204 р.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Ремісники і їх цехи