Давньогрецька наука: доповідь

Стародавні греки стали родоначальниками науки як галузі культури, як особливого роду діяльності людини. Інтерес до суспільного життя поліса, до інших народів і країн привів до появи науки історії. «Батько історії» Геродот зберіг в пам’яті нащадків відомості про перемоги еллінів над могутньою Перською державою. Геродот розповів і про історію народів, які брали участь в греко-перських війнах.

Засновником медицини був сучасник Геродота – лікар Гіппократ. Він вважав, що хвороби викликані не гнівом богів, а природними причинами. І в наші дні люди, що стали лікарями, дають клятву Гіппократа – клянуться зробити все можливе для одужання хворого.

Вчені Греції створили праці з географії, математики, астрономії, ботаніки. Але найважливішою наукою греки вважали філософію (грец. – любов до мудрості). Філософи міркували над складними речами: як влаштований світ, що є людина в цьому світі, що таке віра і знання, як організовані держави, як вони виникли і чим різняться між собою.

Сучасник Геродота і Гіппократа, афінський філософ Демокріт прийшов до висновку, що весь світ складається з найдрібніших частинок – атомів. Як учитель багатьох видатних філософів прославився Сократ. Він вважав основою людського існування і розвитку розум. Учень Сократа Платон роздумував про те, яким має бути найкраще державний устрій. Він створив проект ідеального поліса і заснував свою школу – Академію. Його учень Аристотель розділив всі наукові знання з окремих наук, яким дав назви: ботаніка – від грецького слова «рослина», фізика – від грецького слова «природа».

Питання з цього матеріалу:
Які науки отримали розвиток в Стародавній Греції?
Яка наука вважалася в Стародавній Греції найголовнішою і чому?

ПОДІЛИТИСЯ: