Боротьба східних країн з експансією Європи в 19 столітті

У XVI — XVIII ст. більшість східних країн порівняно спокійно сприйняло появу іноземців, не бачачи в них особливої загрози для себе. Становище кардинально змінилося в XIX ст., коли колоніальна експансія і відчутний вплив колонізаторів на життя східних країн викликали відповідну реакцію східного суспільства.

Одним з видів цієї реакції в XIX ст. стали антиколоніальні повстання і війни. До їх числа відносяться повстання Діпонегоро в Індонезії (1825 — 1830), повстання Абд аль-Кадира в Алжирі (1834 — 1847), повстання сипаїв в Індії (1857 — 1859), повстання іхетуанів у Північно-Східному Китаї (1899 — 1901), італо-ефіопська війна (1895 — 1896), дві англо-афганські війни (1838 — 1842; 1878 — 1880). Метою всіх антиколоніальних виступів XIX ст. стало вигнання чужинців і відновлення традиційних порядків. Така ідеологія отримала в історичній науці назва феодального націоналізму. Боротьбу з колонізаторами очолили місцеві правителі і частина феодалів, привілеї та владу яких з появою іноземців опинилися під загрозою. Тільки в Китаї підняло повстання таємне товариство Ихэтуань, потім повстанців підтримала імператриця Цисі, яка сподівалася використати повстання для вигнання іноземців.

Незважаючи на наявність безлічі конкретних причин, що викликали антиколоніальні повстання, ці виступи за своєю сутністю були опором традиційного східного суспільства тим змінам, які відбулися під впливом колонізаторів. Проводяться європейцями реформи традиційних структур об’єктивно сприяли прискоренню розвитку східних країн. Однак ці перетворення йшли врозріз з багатовіковими традиціями і проводилися занадто швидко, щоб місцеве населення могло пристосуватися до них. Початок реформ у поєднанні з масовим ввезенням товарів, постійно податками, що призвело до збіднення і розорення значної частини селян і ремісників, до руйнування звичного укладу життя, втрати життєвих орієнтирів. В цих умовах старі звичні порядки стали здаватися меншим злом порівняно з страшним сьогоденням і невідомим майбутнім.

Разом з тим ідеї феодального націоналізму не отримали підтримки тієї частини населення, яка або не встигла відчути наслідків колоніальної політики, або зуміла пристосуватися до нових умов і навіть витягти з них вигоду. Це призвело до звуження соціальної бази повстань, які не набули загальнонаціонального розмаху, без чого неможливо було здолати колонізаторів, більш сильних у військовому відношенні. У підсумку всі антиколоніальні повстання XIX ст. завершилися поразкою.

Ця суперечливість антиколоніальних повстань XIX ст. добре видно на прикладі повстання сипаїв в Центральній Індії. Виступ сипайских частин знайшло підтримку з боку ремісників, разорявшихся з-за ввезення британських товарів, і селян-общинників, які виступили за збереження традиційних аграрних відносин. У той же час дві інші сипайские армії і населення решті частини країни не підтримали повстанців. Поміщики, які стали при британців власниками своїх земель, купецтво і інтелігенція навіть просили англійців швидше придушити повстання.

Інша ситуація склалася в Ефіопії та Афганістані, де можливості традиційного суспільства ще не були вичерпані, і головним завданням стало збереження незалежності. Всі патріотичні сили об’єдналися в цій боротьбі. У підсумку Ефіопія зберегла повну незалежність, а Афганістан хоч і визнав британський контроль над своєю зовнішньою політикою, але зберіг самостійність у внутрішніх справах.

Тісно пов’язані з колоніальною експансією повстання тайпінів в Китаї (1850 — 1864) і бабидов в Ірані (1848 – 1852).

У цих країнах ще до проникнення колонізаторів стали наростати кризові явища, викликані розвитком приватновласницьких відносин. Цей процес, прогресивний за своєю суттю, привів до зростання орендної плати, посилення свавілля бюрократії, обезземелення селян і збіднення ремісників. Становище населення ще більше погіршилося з появою колонізаторів, які змусили правителів Китаю та Ірану виплачувати величезні контрибуції і заполонили ринки обох країн своїми дешевими товарами.

Повстання тайпінів і бабидов були реакцією на кризу традиційних відносин, стимульований колонізаторами. Обидва повстання виявилися спрямованими не проти іноземців, а проти місцевих правителів, на яких покладалася основна вина за народні лиха.
Спільними для цих повстань стали примітивно-зрівняльні ідеї створення справедливого суспільства, побудованого за принципом загальної рівності. В обох випадках ідеологія повстанців мала релігійне забарвлення. Тайпины для обґрунтування своїх планів використовували християнство, бабиды розробили власну доктрину на основі ісламу.

Такі особливості ідеології цих повстань пояснюються тим, що в Китаї та Ірані розкладання традиційних відносин відбувалося набагато швидше, ніж з’являлися паростки нового суспільства і виникали нові соціальні сили, здатні розробити реалістичну програму подальшого розвитку. Утворився ідейний вакуум заповнили характерні для всіх повстань середньовічного типу зрівняльні ідеї, для обґрунтування яких доводилося вдаватися до авторитету релігії.

Маючи спільні цілі, повстання розрізнялися за своїми масштабами і рушійним силам. Бабидские повстання стали виступами міських верств — ремісників, дрібних торговців, нижчого духовенства. Вони прийняли вигляд розрізнених за час виступів у ряді іранських міст, не мали єдиного керівництва і швидко придушувалися. Соціальну основу тайпінського повстання становили селяни, яких підтримали ремісники, дрібні торговці і навіть частина китайських поміщиків, залучених ідеями боротьби з маньчжурською династією Цин. Тайпины створили на півдні Китаю велика держава «Тайпин тянь-го», яке проіснувало 10 років і впала під ударами об’єднаних сил маньчжурів, китайських поміщиків і іноземців.

В ході повстань виявилося велике протиріччя між порівняльними ідеями та результатами їх практичної реалізації. Це добре видно на прикладі Тайпінського держави. Тайпины знищили рабство, урівняли в правах жінок і чоловіків, провели зрівняльний розподіл землі серед селян. Щоб не допустити появи нерівності, вони встановили аскетичні норми життя, порушення яких суворо каралося, вилучали у селян і ремісників всі надлишки продукції, які надходили в громадські сховища, з яких кожен, хто потребує міг отримати обмежену допомогу. В результаті приватна ініціатива в Тайпинском державі стримувалася навіть більше, ніж при династії Цин. Самі тайпинские керівники дуже швидко відійшли від проголошених принципів, оточили себе розкішшю і нічим не відрізнялися від маньчжурських чиновників. Таким чином, прагнення до створення справедливого суспільства на ділі призвело до відновлення традиційних порядків.

Головним підсумком обох повстань стало ослаблення Китаю та Ірану. Тайпинское повстання призвело до великих руйнувань і відкинуло економіку країни на 40 років назад. Крім того, війна між тайпи-нами і Цінами дозволила європейцям нав’язати Китаю нові нерівноправні угоди. Бабидские повстання також ослабили центральну владу і полегшило колонізаторам проникнення в Іран.

Третім видом реакції східного суспільства на колоніальну експансію стало проведення реформ у Китаї, Османської імперії та Японії. Ці реформи мали три спільні риси: вони були викликані загрозою втрати незалежності, проводилися «зверху» місцевими правителями, які мали на меті зміцнити кожну з країн шляхом запозичення досягнень Заходу. У той же час в кожній із країн політика реформ відрізнялася глибиною перетворень.

У Китаї реформування проводилося в рамках політики «самопосилення» (60. — 90-е рр. в XIX ст.) і звелося до запозичення тільки військового досвіду європейців. За роки реформ було побудовано 17 казенних військових заводів і сформована «нова армія» за європейським зразком. Однак реально підсилити Китай могло тільки докорінне перетворення всіх сфер суспільства, передусім економіки. Недостатність реформ виразно показала японо-китайська війна 1894 — 1895 рр.., після поразки в якій Китай став швидко перетворюватися в напівколонію.

В Османській імперії політика реформ пройшла три етапи: реформи Махмуда III (1792 — 1796), реформи Махмуда II (1826 — 1838), танзімат (дослівно — політика реформ) (1839 — 1871). Від етапу до етапу відбувалося поглиблення реформ і посилювалися запозичення у Європи. В ході реформ були скасовані яничарський корпус і військово-ленна система, створені «нова армія» і військова промисловість, проведена реформа місцевого самоврядування, що спрямована на боротьбу зі зловживаннями чиновників.

Важливе значення мали створення системи світської освіти і запровадження нового кримінального кодексу, який суттєво посилив правову захищеність населення, в тому числі і немусульман.

Проте в цілому реформи виявилися малоефективними. Їх проведення натрапило на сильний опір духовенства та основної частини чиновників, які не виконували більшість з султанських указів, побачивши в них загрозу своєму благополуччю. Реформи мало торкнулися економіку, оскільки навіть самі реформатори не розуміли необхідність її перетворення. Зберігся в ній свавілля чиновників у поєднанні з аграрним законом 1858 р., встановив державну власність на землю, загальмували розвиток капіталістичних відносин. Підсумком стало подальше ослаблення країни і її перетворення в напівколонію.

Інша ситуація склалася в Японії, де вже до середини XIX ст. намітився криза традиційних відносин. Укладення нерівноправних угод з іноземцями підштовхнуло виступ антисегунской опозиції, яка вимагала передати владу імператору. Громадянська війна 1867 — 1868 рр. завершилася поваленням сьогунату. Імператор Муцухіто, правління якого пройшло під девізом Мей-дзі («освічене правління»), в 1868 — 1873 рр. провів серію реформ, які отримали назву перетворень Мейдзі.

ПОДІЛИТИСЯ: