Історія України

Боротьба за підвищення ефективності виробництва в роки десятої п'ятирічки в СРСР

0 коментарів

У другій половині 70-х років відбувається подальша інтенсифікація виробництва і поглиблення науково-технічного прогресу.

Увійшли до ладу 1200 великих промислових підприємств. Широкого розмаху набули роботи з реконструкції діючих виробництв. Нове, високопродуктивне...

Розвиток творчої активності трудівників промисловості в СРСР

0 коментарів

Трудова, творча активність працівників промисловості відігравала важливу роль в боротьбі за підвищення ефективності виробництва.

Соціалістичне змагання в 70-х роках було тісно пов'язане із завданнями науково-технічної революції, воно все більше концентрувалася...

Спеціалізація і концентрація сільськогосподарського виробництва в СРСР в 70-і роки

0 коментарів

В роки дев'ятої п'ятирічки намітився перехід від багатогалузевого принципу організації сільського господарства до його спеціалізації.

В умовах розвитку науково-технічного прогресу багатогалузевий характер виробництва почав гальмувати індустріалізацію землеробства і тваринництва. Розпорошеність...

Трудове піднесення трудівників села в 70-і роки в СРСР

0 коментарів

Підйом трудовий активності працівників агросфери виробництва висловився в їх участі в різних формах соціалістичного змагання. Механізатори Кіровоградської, Брянської та Калінінському областей виступили ініціаторами змагання за високопродуктивне використання техніки і за...

Розробка нової Конституції СРСР

0 коментарів

Важливою подією в політичному житті країни стало прийняття нової Конституції СРСР.
У ній отримали відображення основні завоювання країни за 60 років, досвід будівництва соціалізму і радянської державності.

З часу...

Курс на прискорення соціально-економічного розвитку радянського суспільства

0 коментарів

Найважливішим напрямком соціалістичного змагання в роки одинадцятої п'ятирічки стала боротьба за посилення режиму економії в народному господарстві, за виявлення резервів і максимальне використання наявних ресурсів, підвищення ефективності виробництва.

Комуністична партія...

Підсумки одинадцятої п'ятирічки в СРСР

0 коментарів

У роки п'ятирічки було зроблено значний крок вперед в області економічного і соціального розвитку країни.

Зріс економічний потенціал Радянського Союзу. У всі галузі народного господарства впроваджувалися нові, високоефективні знаряддя праці....

Курс на прискорення соціально-економічного розвитку СРСР в 80-х роках

0 коментарів

В середині 80-х років КПРС і Радянський уряд висунули в якості стратегічного завдання курс на прискорення соціально-економічного розвитку країни та якісного оновлення на цій основі соціалістичного суспільства.

Установка на прискорення...

Розвиток народної освіти в 1971 -1985 роки

0 коментарів

Значне місце в діяльності КПРС і Радянського уряду займала робота але вдосконалення системи народної освіти, щодо підвищення ролі культури і мистецтва в комуністичному вихованні радянських людей.

З початку 70-х років...

Розвиток літератури і мистецтва в 1971-1985 роки

0 коментарів

Першорядну роль в ідейно-політичному і моральному вихованні радянських людей, в задоволенні їхніх духовних запитів грали література і мистецтво.
Комуністична партія орієнтувала художню інтелігенцію на зміцнення зв'язку з життям, на...