Історія України

XX з'їзд КПРС і його історичне значення

0 коментарів

XX з'їзд партії працював у Москві з 14 по 25 лютого 1956 г. На з'їзді були присутні 1 436 делегатів і посланці 55 комуністичних і робочих партій зарубіжних країн.

У...

Боротьба за технічний прогрес у промисловості СРСР

0 коментарів

Основним напрямком індустріального розвитку в роки п'ятої п'ятирічки стало зміцнення енергетичної бази країни. Стали до ладу повністю або частково Цимлянська, Горьковська, Усть-Кам'яногірська гідроелектростанції; був введений в експлуатацію перший гідроагрегат Куйбишевської...

Творча активність працівників промисловості СРСР в 50-і роки

0 коментарів

Зростанню індустріальної могутності країни в 50-х роках сприяло активну участь трудящих в соціалістичному змаганні.

Комуністична партія і Радянський уряд всіляко підтримували розвиток змагання. У 1952 р було прийнято спеціальну постанову...

Реорганізація машинно-тракторної станції (МТС)

0 коментарів

Перші роки шостий п'ятирічки ознаменувалися успішним розвитком сільського господарства.

Освоєння цілинних і перелогових земель дозволило розширити посівні площі сільськогосподарських культур. Продовжувалася електрифікація сіл і сіл. Колективи найбільших промислових підприємств надавали...

Зміцнення зв'язків науки з виробництвом в СРСР

0 коментарів

У перші повоєнні роки була здійснена велика робота по відновленню і розширенню мережі науково-дослідних установ у країні. Були створені сотні нових наукових установ, галузевих дослідницьких інститутів, республіканських академій наук. З...

Література і мистецтво в СРСР

0 коментарів

У підвищенні культурного рівня трудящих СРСР першорядна роль належала літератури та мистецтва. У перші повоєнні роки Центральний Комітет партії прийняв ряд постанов з ідеологічних питань ( «Про журнали« Звезда »і«...

Зміцнення матеріально-технічної бази соціалізму

0 коментарів

До кінця 50-х років завершилася тривала смуга історичного розвитку, пов'язана із зміцненням і розвитком переможного соціалізму.

Радянське суспільство досягло величезних успіхів у своєму економічному і культурному зростанні. У всіх галузях...

Розширення соціалістичної демократії

0 коментарів

Подальший розвиток Радянської держави йшло в обстановці розширення демократії і збільшення ролі громадських організацій в управлінні державою. Держава диктатури пролетаріату, яка виконала свої основні функції, переросло в загальнонародна держава. Загальнонародна...

Нова історична спільність людей - радянський народ

0 коментарів

В ході соціалістичного будівництва в СРСР досягли високого розквіту соціалістичні нації.
Зникло склалося здавна поділ країни на промислові і сировинні райони. У всіх республіках виросли великі індустріальні центри. Була...

Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР

0 коментарів

За час, що минув після побудови в СРСР основ соціалізму, в соціалістичному суспільстві були здійснені глибокі якісні зміни.

До кінця 50-х років Радянський Союз перетворився в державу з потужною високорозвиненою...