Історія України

Соціалістичне змагання в селі в 60-і роки

0 коментарів

Здійснення аграрної політики партії в роки восьмої п'ятирічки викликало могутній підйом трудової активності трудівників села.

Хлібороби розгорнули змагання за збільшення виробництва і заготівель сільськогосподарських культур, за успішне проведення жнив і...

Посилення ідеологічної роботи в СРСР в 60-і роки

0 коментарів

Ідеологічна робота є складовою частиною діяльності Комуністичної партії.
Головне місце в ній займає пропаганда марксизму-ленінізму, боротьба проти буржуазної ідеології. Вона спрямована також, на комуністичне виховання радянського народу, вироблення у...

Розвиток народної освіти в СРСР в 60-і роки

0 коментарів

Завдання комуністичного будівництва в СРСР вимагали вдосконалення навчання і виховання підростаючого покоління.

У зв'язку з інтенсивним розвитком науково-технічного прогресу ставав все більш актуальним питання про поліпшення трудової підготовки учнів. З...

Прогрес радянської науки

0 коментарів

Високі темпи розвитку народного господарства, подальше розгортання науково-технічної революції зажадали зростання обсягу наукових досліджень.

У 60-х роках збільшилася кількість науково-дослідних установ і кількість науковців. З метою поліпшення планування науки і...

XXIV з'їзд КПРС

0 коментарів

У 70-х роках розгорнулася напружена робота по підвищенню ефективності народного господарства, за його планомірного і пропорційного розвитку.

Конкретні завдання підйому економіки і створення сприятливих зовнішньополітичних умов їх вирішення були визначені...

Удосконалення системи політичної організації суспільства

0 коментарів

У період дев'ятої п'ятирічки була проведена велика робота по виконанню рішень XXIV з'їзду КПРС в області зміцнення Радянської держави.

Вживалися заходи щодо розширення ролі Рад - політичної основи держави.
...

Зміцнення позицій світового соціалізму

0 коментарів

Зовнішньополітична діяльність СРСР в 70-ті роки була спрямована на створення умов для мирного будівництва в країні, на забезпечення миру і безпеки всіх народів.
Головні зусилля Комуністичної партії і Радянського...

Зміцнення співпраці СРСР з країнами, що розвиваються

0 коментарів

Один з напрямків радянської зовнішньої політики В 70-ті роки - розширення співпраці з молодими державами, вивільненими від колоніальної залежності.

Радянський Союз надавав всебічну підтримку молодим державам, що розвиваються, перш за...

Боротьба СРСР за роззброєння і розрядку міжнародної напруженості

0 коментарів

Програма світу в якості однієї з найважливіших завдань ставила боротьбу за роззброєння.

СРСР і країни соціалістичної співдружності активно вели переговори з капіталістичними державами з питань обмеження озброєнь. Нове співвідношення сил...

Індустріальний розвиток СРСР

0 коментарів

У дев'ятій п'ятирічці відбувався подальший підйом економіки країни.
За цей час обсяг промислового виробництва збільшився на 43%.

Було споруджено близько 2 тис. Підприємств важкої і легкої промисловості. Стали до...