Історія України

Проблеми створення системи колективної безпеки в 30-ті роки 20 століття

0 коментарів

У 1930-е рр. політичну активність на міжнародній арені розвернуло і радянське керівництво. Так, з ініціативи СРСР у травні 1935 р. були підписані радянсько-французький і радянсько-чехословацький пакти про взаємодопомогу проти агресії.

Це...

Мюнхенська угода і розвиток подій в Європі

0 коментарів

Наростала напруга в Європі, де німецькі агресори планували захопити Чехословаччину. Формальною стало зачіпкою стан німецької національної меншини в Судетській області.

Необхідно додати, що у вересні 1938 р. Великобританія і Німеччина...

Мілітаризація фашистської Німеччини і країн Осі

0 коментарів

Німецьке керівництво постійно прагнуло зміцнити військово-політичне співробітництво з найбільш агресивними державами. 24 жовтня 1936 р. було підписано угоду про створення Осі Берлін — Рим», згідно з яким Німеччина та Італія...

Міжнародні відносини в першій половині 1930-х років

0 коментарів

Напередодні Другої світової війни значно активізувалися політичні рухи, які спиралися на ідеологію войовничого націоналізму. Набирали силу фашизм в Італії і нацизм в Німеччині. Їх лідери набували все більшу підтримку в...

Украинские земли в 16 столетии

0 коментарів
Украинские земли в XVI в. подверглись новым общественно-политическим изменениям, так как с заключением Люблинской унии они отходят к Польскому королевству в новообразованной Речи Посполитой. Осуществляется территориально-административная реформа, в результате которой...

Скульптура и живопись в 16 столетии

0 коментарів
В XVI в. с развитием архитектуры новые черты приобретает скульптура, в основном монументальная, которая украшала архитектурные сооружения. Переняв ренессансные идеи, яркими скульптурными изображениями и рельефами отмечаются львовские сооружения Черная здание,...

Архитектура и градостроительство в 16 столетии

0 коментарів
Как и в XV в., С распространением пункты, при градостроительства использовались принципы регулярной застройки, а центральной частью города была рыночная площадь с ратушей. Особенно такая развитие городов была распространена на...

Развитие образования и школ в 16 столетии

0 коментарів
В XVI в. основными учебными заведениями продолжали оставаться школы при церквях и монастырях. С образованием Речи Посполитой на украинских землях начинают появляться иезуитские коллегиума, с высоким уровнем обучения и финансовым...

Становление и развитие украинского языка

0 коментарів
В XVI в. Украинский (русь) язык находился в статусе государственного, им пользовались в официальном делопроизводстве, в ходе судебных процессов и в государственных учреждениях, было закреплено нормами Литовских статутов. Стоит заметить, что...

Особенности развития культуры в XVI в.

0 коментарів
XVI в. ознаменовалось новыми тенденциями в развитии и становлении культуры. Активные общественно-политические события, оживление торгово-экономических отношений, западноевропейские процессы Возрождения, Реформации и Контрреформации изрядно поспособствовали культурным процессам на территории украинских земель....