Історія України

Зміцнення зв'язків науки з виробництвом в СРСР

0 коментарів

У перші повоєнні роки була здійснена велика робота по відновленню і розширенню мережі науково-дослідних установ у країні. Були створені сотні нових наукових установ, галузевих дослідницьких інститутів, республіканських академій наук. З...

Література і мистецтво в СРСР

0 коментарів

У підвищенні культурного рівня трудящих СРСР першорядна роль належала літератури та мистецтва. У перші повоєнні роки Центральний Комітет партії прийняв ряд постанов з ідеологічних питань ( «Про журнали« Звезда »і«...

Зміцнення матеріально-технічної бази соціалізму

0 коментарів

До кінця 50-х років завершилася тривала смуга історичного розвитку, пов'язана із зміцненням і розвитком переможного соціалізму.

Радянське суспільство досягло величезних успіхів у своєму економічному і культурному зростанні. У всіх галузях...

Розширення соціалістичної демократії

0 коментарів

Подальший розвиток Радянської держави йшло в обстановці розширення демократії і збільшення ролі громадських організацій в управлінні державою. Держава диктатури пролетаріату, яка виконала свої основні функції, переросло в загальнонародна держава. Загальнонародна...

Нова історична спільність людей - радянський народ

0 коментарів

В ході соціалістичного будівництва в СРСР досягли високого розквіту соціалістичні нації.
Зникло склалося здавна поділ країни на промислові і сировинні райони. У всіх республіках виросли великі індустріальні центри. Була...

Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР

0 коментарів

За час, що минув після побудови в СРСР основ соціалізму, в соціалістичному суспільстві були здійснені глибокі якісні зміни.

До кінця 50-х років Радянський Союз перетворився в державу з потужною високорозвиненою...

XXI з'їзд КПРС

0 коментарів

Підсумки розвитку СРСР в області економіки і суспільно-політичного життя були підведені на позачерговому XXI з'їзді КПРС (27 січня - 5 лютого 1959 г.).
Розглянувши досягнення партії і радянського народу...

XXII з'їзд КПРС

0 коментарів

Повна і остаточна перемога соціалізму в СРСР означала вступ країни в новий період розвитку - період розгорнутого будівництва комуністичного суспільства.
Шляхи і завдання побудови комунізму в СРСР були сформульовані...

Міжнародне становище і зовнішня політика СРСР

0 коментарів

Головні завдання зовнішньополітичної діяльності Радянського держави в 60-х роках полягали в забезпеченні сприятливих умов для вирішення завдань комуністичного будівництва.

Найважливішими напрямками політики СРСР на міжнародній арені були зміцнення єдності соціалістичних...

Зміцнення співдружності соціалістичних країн

0 коментарів

КПРС і Радянський уряд надавали першорядне значення зміцнення співробітництва соціалістичних держав.

Зміцнення дружби і згуртованості країн соціалізму було важливим фактором збереження миру. Зростав вплив країн соціалістичної співдружності на весь хід...