Адміністративно-територіальний поділ окупованій території

Адміністративно-територіальний поділ окупованій території Після окупації частини території Радянського Союзу загарбники встановлювали там так званий «новий порядок». Це був заздалегідь розроблений цілеспрямований план геноциду, ліквідації радянського ладу і його духовних цінностей, розграбування матеріального надбання та природних ресурсів.

«Новий порядок» — система військово-поліцейських, економічних, політичних та ідеологічних заходів, спрямованих на встановлення і підтримку державного ладу агресорів, економічне пограбування захоплених територій, режим терору, знущань над населенням, насадження націонал-соціалістичної ідеології.

Практичні завдання запровадження «нового порядку» на захоплених регіонах були викладені в «Інструкції про окремих областях» до директиви № 21 (план«Барбаросса»), виданої 13 березня 1941 р., і в ряді інших документів, які містять вказівки щодо організації і діяльності окупаційних властей.

Спочатку на захопленій території господарювали військові влади, які поступово передавали функції управління німецьким окупаційним органам. Наказом фюрера від 17 липня 1941 р. вводилося німецьке адміністративно-територіальний поділ і система окупаційного управління.

Спочатку планувалося створити 5 рейхскомиссариатов: «Остланд», «Україна», «Москва», «Туркестан», «Кавказ». Однак зрив плану «блискавичної війни» порушив мети німецьких агресорів.

На захопленій території СРСР були створені лише два рейхскомісаріату «Україна» на чолі з Е. Кохом і «Остланд», яким керував Р. Лозі. Рейхскомісаріати складалися з генеральних округів.

Територія УРСР була розділена і включена в різні територіальні адміністративні одиниці. В Генеральний округ Білорусь (ГОБЕЛЕ), який входив в рейху комісаріат «Остланд», були включені лише 68 довоєнних районів республіки. Його площа становила четверту частину території довоєнної з населенням 3,1 млн осіб (на 4 грудня 1941 р.).

Генеральний округ Білорусь поділявся на 10 обласних округів — гебитов: Барановичський, Вілейській, Ганцевичский, Глибоцький, Лідський, Мінський, Новогрудский, Слонімський, Слуцький і Мінськ, який був виділений в окремий округ. У кожного з них входило від 10 до 15 районів, які в свою чергу ділилися на волості.

Вищим виконавчим органом ГОБЕЛЕ був генеральний комісаріат Білорусь, який очолював гауляйтер Ст. Кубэ (після його вбивства у вересні 1943 р. ГОБЕЛЕ керував К. фон Готгберг). Йому і військово-поліцейському керівництву належала вся повнота влади на окупованій території.

Південні райони Брестської, Пінської та Поліської областей з обласними центрами Брест, Пінськ, Мозир були приєднані до рейхскомісаріату «Україна», межа якої проходила приблизно в 20 км на північ від залізниці Брест — Гомель. Ці території були включені до складу генеральних округів Волинь — Поділля та Житомир.

Белостокскую, північні райони Брестської і частину районів Барановицькій областей німецька влада включили до складу округу Білосток, входив у Східну Пруссію. Північно-західні райони Вілейської області були приєднані до Генерального округу Литва.

Територія Вітебської, Могилевської, майже всієї Гомельської, східні райони Мінської і кілька районів Поліської областей були включені в тиловий район групи армій «Центр». Влада на цій території належала командуванню військових і поліцейських органів. Вищим органом тут був штаб тилу групи армій «Центр».

ПОДІЛИТИСЯ: