Інформатика

Опис реального об'єкта і процесу, відповідність опису об'єкту

0 коментарів

Будь-які оточують нас об'єкти і процеси можна описати і прогнозувати їх поведінку в майбутньому. Це і є інформаційна модель.

Під час інформаційного моделювання деякі параметри об'єкта описуються точно, а деякі...

Моделювання — інформатика

0 коментарів

Всі ми знаємо, що глобус - це спрощена модель Земної кулі, якщо говорити про план евакуації - це модель будівлі, лялька - це модель людини, дитячі іграшки - це моделі...

Компоненти інформаційної системи

0 коментарів

Інформаційна система повинна складатися з наступних складових (компонентів):

бази даних і її структури; програм, необхідні для роботи ІС, а також програма, що дозволяє управляти базами даних; з необхідних технічних засобів;...

Властивості інформаційної системи (ІС)

0 коментарів

В будь-якій інформаційній системі користувач може зберігати, передавати, змінювати інформацію, а також виконувати інші процеси.

Так як будь-яка інформаційна система призначена для певного користувача, то її інтерфейс повинен бути доступний...

Визначення інформаційної системи

0 коментарів

Під системою розуміють певну сукупність об'єктів, які пов'язані між собою. Кожен окремо елемент системи називається її компонентів - невід'ємна частина системи.

Коли мова заходить про інформаційну систему, вважається, що це...

Швидкість передачі інформації

0 коментарів

Будь-яка інформація під час переходу від джерела до приймача проходить через канал зв'язку. Наприклад, під час розмови двох людей каналом передачі інформації вважається повітря, який під дією звуку коливається. У...

Кодування звуку

0 коментарів

Хотілося б розглянути кодування звукової доріжки двійковим кодом. Кодування звуку з'явилася значно пізніше, ніж інші види інформації.

Перш необхідно розуміти, що таке звук - це хвиля, яка має певну амплітуду...

Кодування зображення

0 коментарів

Виробляти над графічною інформацією можна будь-які процеси в тому випадку, якщо вони записані одним з двох способів - растрових або векторних. Кожен тип зображення має власний код.

Растрове зображення

Растрових...

Аналогове та цифрове кодування

0 коментарів

Найпоширенішими є аналогове і цифрове кодування. Всі ми знаємо, що людина має якісь органи чуття, які сприймають ту чи іншу інформацію різними способами. Наприклад, щоб сприйняти і зберігати інформацію у...

Кодування і декодування інформації

0 коментарів

Яка б інформація не надходила б на комп'ютер або відправлялася б з нього, він кодується двійковим кодом, тобто за допомогою двох символів 0 і 1.

Щоб цей процес відбувався вірно,...